ترجمه آهنگ Ain’t That Why + موسیقی آنلاین

R3HAB & Krewella

ترجمه آهنگ Ain’t That Why

سلام دوستای گل

یه ترجمه داریم از R3HAB & Krewella امیدوارم خوشتون بیاد:)

 

 

These hearts are cold, it’s hard, no joke

اﯾﻦ قلبها ﺳﺮدن،ﺳﺨﺘﻪ،ﺷﻮﺧﯽ ﻧﯿﺴﺖ

(We go for broke (lips touch face up

ما رﯾﺴﮏ میکنیم(لبها ﺻﻮرﺗﻮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺪن)

You say it yourself, I’m Heaven, I’m Hell

خودت اینو میگی ، من بهشتم ، من جهنمم

(You crack my shell (take that case off

تو از درون منو شکستی (اﯾﻦ موردو ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدی)

 

Favorite room at the Roosevelt

اﺗﺎق ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻢ در روزوﻟﺖ

Head is spinning like carousel

سرم مثل چرخ وفلک داره میچرخه

Strip tease and tequila, mad love is a healer

رﻗﺺ برهنگی و نوشیدنی مکزیکی ، عشق دیوانه وار درمانشه

‘Til I knock you off your pedestal

وقتی که به همه نشون دادم تو آدم خوبی که وانمود میکردی نیستی

Blame the shit on the chemicals

ﻣﺰﺧﺮﻓﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ رو ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻦ(منوﻣﻘﺼﺮندون)

‘Cause I always speak my feelings, I mean it

چون من همیشه احساساتمو بیان میکنم ، منظورم اینه

 

Ain’t that why you love me?

دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ که دوستم داری؟

?Ain’t that why you still come back for more

به اﯾﻦ خاطر ﻧﯿﺴﺖ که تو هنوز ﺑﺮای ﻣﺤﺒﺖ بیشتر ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدی؟

Ain’t that why you love me?

دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ که منو دوﺳﺖ داری؟

Maybe I’m the truth you’re looking for

شاید من اون حقیقتیم که تو دنبالشی

Ain’t that why you, ain’t that why you

دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ که تو

Ain’t that why you, ain’t that why you love me?

دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ که  تو دوستم داری؟

Ain’t that why? Ain’t that why?

دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻦ ﻧﯿﺲ؟

Ain’t that why? Ain’t that why you love me?

دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ که دوستم داری؟

 

We’re North, we’re South, I run my mouth

ما شمالیم ، ما جنوبیم ،ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺣﺮف میزنم (ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ وﻟﯽ ﮐﺎری ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯿﻢ اﻧﺠﺎم بدیم)

You have your doubts (I don’t blame ya)

تو تردیدھﺎی خودتو داری (ﻣﻦ ﺳﺮزﻧﺸﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ)

I’m weak, I’m tough, fuck up, make up

من ضعیفم ، من سرسختم ، سر در گمم ، ساختگیم

Then words get rough (that’s my nature)

پس حرفا سخت میشن ( اون ﻃﺒﯿﻌﺖ منه)

 

I stay unpredictable, borderline too cynical

من غیر قابل پیش بینی ام ، با مرز های ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ

You balance out that crazy, the sober to my faded

تو این دیوونگیو تعادل میبخشی ، عقلی برای ناپدید شدنم

So I put on you on at pedestal,

پس من تو رو بالا بردم (بهت اعتبار دادم)

all on fire like chemical

همه روی اتش اند مثل مواد شیمیایی (اﻋﺘﺒﺎرات در ﺧﻄﺮه)

But I always speak my feelings, I mean it

ﺎﻣا من همیشه احساساتمو بیان میکنم ، منظورم اینه

 

Ain’t that why you love me?

دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ که دوستم داری؟

Ain’t that why you still come back for more?

به اﯾﻦ خاطر ﻧﯿﺴﺖ که تو هنوز ﺑﺮای ﻣﺤﺒﺖ بیشتر ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدی؟

Ain’t that why you love me?

دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ که دوﺳتم داری؟

Maybe I’m the truth you’re looking for

شاید من اون حقیقتیم که تو دنبالشی

Ain’t that why you, ain’t that why you

به اﯾﻦ دﻟﯿل ﻧﯿﺴﺖ که تو

Ain’t that why you, ain’t that why you love me?

دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ که دوستم داری؟

Ain’t that why? Ain’t that why?

دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻦ ﻧﯿﺲ؟

Ain’t that why? Ain’t that why you love me?

دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ که تو دوستم داری؟

Ain’t that why? Ain’t that why? Ain’t that why? Ain’t that why you love me?

دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ که دوستم داری؟

 

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

 

ترجمه آهنگ Ain’t That Why

ترجمه آهنگ Ain’t That Why

ترجمه آهنگ Ain’t That Why

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن