ترجمه آهنگ Beautiful Trauma + موسیقی آنلاین

 Beautiful Trauma- Pink

ترجمه آهنگ Beautiful Trauma

سلام عزیزای دل 😉

 

We were on fire

ما ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب بودیم

I slashed your tires

It’s like we burned so bright, we burned out

ما بطور واﻗﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ کردیم و بعد ناامید شدیم

I made you chase me

ﮐﺎری کردم دنبالم کنی

I wasn’t that friendly

من اونقدرا هم خودمانی نبودم

My love, my drug, we’re fucked up, oh

عشقم دوای من ما بهم ریختیم اوه

(ﻣﻨﻈﻮرش اینه رابطشون بهم خورده)

 

‘Cause I’ve been on the run so long, they can’t find me

ﺎﻣا ﻣﻦ ھﻤﯿﻨﻄﻮری در ﺣﺎل فرار ﮐﺮدن ھﺴﺘﻢ و اونا ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻦ پیدام ﮐﻨﻦ

You waken up to remember I’m pretty

تو بیدار شدی که بخاطر بیاری من خوشگلم

And when the chemicals leave my body

و وقتی ﺑﯿﻤﺎری بدنم رو ﺗﺮک کرد

Yeah, they’re gonna find me in a hotel lobby

آره اونا قراره منو توی لابی هتل پیدا کنن

‘Cause

ﺎﻣا

Times they keep coming, all night

ﻓﺮﺻﺖ ها میگذشتن

Laughing and fucking

هر شب میخندیدیم و رابطه داشتیم

Some days I can barely breathe

روزی به سختی ﻧﻔﺲ میکشم

After we were high on the love

بعد از اینکه ما مست در عشق بودیم

Don’t doubt it was you

شک ندارم تو بودی

 

The pill I keep taking

قرصی که من ﻣﺼﺮف میکنم

The nightmare I’m waking

کابوسی که بیدارم کنه

There’s nothing, no nothing, nothing but you

هیچی ﻧﯿﺴﺖ نه هیچی ﻧﯿﺴﺖ ولی تو

My perfect rock bottom

بهترین ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ھﺴﺘﯽ

My beautiful trauma

ضربه روحی زیبای من

(تروما ﯾﮏ رویداد ﻋﺎﻃﻔﯽ وﺣﺸﺘﻨﺎک مانند ﺗﺠﺎوز – حادثه وﺣﺸﺘﻨﺎک یا فاجعه طبیعی هست. بلافاصله بعد ازاین حادثه شوکه میشی و معمولی نیستی .واکنش های طولانی ترعبارتند از اﺣﺴﺎﺳﺎت غیر قابل ﭘﯿﺶ بینی افسردگی روابط ﺧﻔﯿﻒ و حتی علائم ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ مانند سردرد و یا ﺣﺎﻟﺖ تهوع.)

My love, my love, my drug, oh

عشقم عشقم دوای ﻣﻦ اوه

 

My love, my love, my love, my drug, oh

عشقم عشقم عشقم دوای ﻣﻦ اوه

My love, my love, my drug, we’re fucked up

عشقم عشقم عشقم دوای ﻣﻦ ما بهم ریختیم

 

You punched a hole in the wall and I framed it

تو با ﻣﺸﺘﺖ روی دیوار ﯾﮏ سوراخ ایجاد ﮐﺮدی و ﻣﻦ ﻗﺎﺑﺶ کردم

I wish I could feel things like you

امیدوار بودم چیزها رو ﺑﺘﻮﻧﻢ ﻣﺜﻞ تو ﺣﺲ ﮐﻨﻢ

Everyone’s chasing that holy feeling

همه اون احساسات ﻣﻘﺪس رو دنبال میکنن

And if we don’t stay lit we’ll blow out

و اگه ما با هم نموندیم منفجر خواهیم شد

Blow out

منفجر

 

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

 

ترجمه آهنگ Beautiful Trauma

ترجمه آهنگ Beautiful Trauma

ترجمه آهنگ Beautiful Trauma

 

ترجمه های دیگر:

I’m still here – Sia متن و ترجمه آهنگ + موسیقی آنلاین

ترجمه آهنگ Zedd & Allessia Cara – Stay

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن