ترجمه آهنگ Billie Eilish – My Future

ترجمه آهنگ Billie Eilish - My Future

ترجمه آهنگ Billie Eilish – My Future
[Verse 1]

I can’t seem to focus
بنظر نمیاد من بتونم تمرکز کنم
And you don’t seem to notice I’m not here
و بنظر نمیاد که متوجه اینجا نبودن من شده باشی
I’m just a mirror
من فقط یک آیینه‌ام
You check your complexion
تا پیچیدگیت رو چک کنی
To find your reflection’s all alone
تا بفهمی که انعکاست تنهاست
I had to go
من باید میرفتم

[Pre-Chorus]
Can’t you hear me?
نمیتونی صدایم رو بشنوی؟
I’m not comin’ home
من نمیام خونه
Do you understand?
میفهمی؟
I’ve changed my plans
برنامه‌هام رو عوض کردم

[Chorus]

‘Cause I, I’m in love
With my future
چون من عاشق آیندم هستم
Can’t wait to meet her
نمیتونم صبر کنم تا (آیندمو) ملاقاتش کنم
And I (I), I’m in love
But not with anybody else
و من عاشق هیچ کس دیگه‌ای نیستم
Just wanna get to know myself
فقط میخوام خودم رو بشناسم
ترجمه آهنگ Billie Eilish – My Future

[Verse 2]

I know supposedly I’m lonely now (Lonely now)
ظاهرم میدونم که تنهام
Know I’m supposed to be unhappy
میدونم که باید ناراحت باشم
Without someone (Someone)
بدون هیچکسی
But aren’t I someone? (Aren’t I someone? Yeah)
ولی آیا من کسی نیستم؟
I’d (I’d) like to be your answer (Be your answer)
من دوست دارم که جواب تو باشم
‘Cause you’re so handsome (You’re so handsome)
چون تو حیلی زیبایی

[Pre-Chorus]

But I know better
ولی من بهتر میدونم
Than to drive you home
تا تو رو برسونم خونه
‘Cause you’d invite me in
چون تو من رو به داخل دعوت میکنی
And I’d be yours again
و من دوباره برای تو خواهم بود

[Chorus]

But I (I), I’m in love (Love, love, love, love)
With my future
ولی من عاشق آیندمم
And you don’t know her
و تو اون (آیندمو) نمیشناسی
And I, I’m in love (Love, love)
But not with anybody here
و من عاشق هیچکس دیگه‌ای اینجا نیستم
I’ll see you in a couple years
چند سال دیگه میبینمت
ترجمه آهنگ Billie Eilish – My Future

4 دیدگاه دربارهٔ «ترجمه آهنگ Billie Eilish – My Future»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن