ترجمه آهنگ Halsey – Without Me

Without Me

Halsey – Without Me

 

[Verse 1]

Found you when your heart was broke

تو رو وقتی قلبت شکسته بود پیدا کردم

 

I filled your cup until it overflowed

لیوانت رو پر کردم تا لبریز شد

 

Took it so far to keep you close (Keep you close)

خیلی طول کشید تا تو رو نزدیک نگه دارم

 

I was afraid to leave you on your own
میترسیدم که با خودت تنهات بزارم

 

 

[Pre-Chorus]

I said I’d catch you if you fall (Fall)

گفتم اگه بیافتی میگیرمت

 

And if they laugh, then fuck ’em all (All)

و اگه بخندن، لعنت به همشون

 

And then I got you off your knees

و بعد تو رو از رو زمین بلند کردم

 

Put you right back on your feet

تو رو روی پات وایسونم

 

Just so you could take advantage of me

پس اینطوری میتونستی از من استفاده مفید کنی

 

 

[Chorus]

Tell me, how’s it feel sittin’ up there?

بهم بگو اون بالا نشستن چه حسی داره؟

 

Feeling so high, but too far away to hold me

احساس بالا بودن میکنی، ولی هنوز خیلی برای بغل کردن من دوری

 

You know I’m the one who put you up there

میدونی که من بودم که تو رو به اون بالا رسوند

 

Name in the sky, does it ever get lonely?

اسمت توی آسموناس، اصلا این به حس تنهایی تبدیل میشه؟

 

Thinking you could live without me

فکر اینکه میتونستی بدون  من زندگی کنی

 

Thinking you could live without me

فکر اینکه میتونستی بدون  من زندگی کنی

 

Baby, I’m the one who put you up there

عزیزم، من کسی هستم که تو رو به اون بالا رسوند

 

I don’t know why (Yeah, I don’t know why)

نمیدونم چرا

 

Thinking you could live without me

فکر اینکه میتونستی بدون  من زندگی کنی

 

Live without me

بدون من زندگی کنی

 

Baby, I’m the one who put you up there

عزیزم، من کسی هستم که تو رو به اون بالا رسوند

 

I don’t know why (I don’t know why, yea, yeah)

نمیدونم چرا

 

 

Gave love ’bout a hundred tries (Hundred tries)

به عشق هزار بار فرصت دادم

Just running from the demons in your mind

فقط از شیاطین توی مغزت فرار میکنی

Then I took yours and made ’em mine (Mine)

بعد از تو گرفتمشون و برای خودم کردمشون

I didn’t notice ’cause my love was blind

متوجه نشدم چون عشق من کور بود

 

 

[Pre-Chorus]

I said I’d catch you if you fall (Fall)

گفتم اگه بیافتی میگیرمت

 

And if they laugh, then fuck ’em all (All)

و اگه بخندن، لعنت به همشون

 

And then I got you off your knees

و بعد تو رو از رو زمین بلند کردم

 

Put you right back on your feet

تو رو روی پات وایسونم

 

Just so you could take advantage of me

پس اینطوری میتونستی از من استفاده مفید کنی

 

 

[Chorus]

 

Tell me, how’s it feel sittin’ up there?

بهم بگو اون بالا نشستن چه حسی داره؟

 

Feeling so high, but too far away to hold me

احساس بالا بودن میکنی، ولی هنوز خیلی برای بغل کردن من دوری

 

You know I’m the one who put you up there

میدونی که من بودم که تو رو به اون بالا رسوند

 

Name in the sky, does it ever get lonely?

اسمت توی آسموناس، اصلا این به حس تنهایی تبدیل میشه؟

 

Thinking you could live without me

فکر اینکه میتونستی بدون  من زندگی کنی

 

Thinking you could live without me

فکر اینکه میتونستی بدون  من زندگی کنی

 

Baby, I’m the one who put you up there

عزیزم، من کسی هستم که تو رو به اون بالا رسوند

 

I don’t know why (Yeah, I don’t know why)

نمیدونم چرا

 

Thinking you could live without me

فکر اینکه میتونستی بدون  من زندگی کنی

 

Live without me

بدون من زندگی کنی

 

Baby, I’m the one who put you up there

عزیزم، من کسی هستم که تو رو به اون بالا رسوند

 

I don’t know why (I don’t know why, yea, yeah)

نمیدونم چرا

 

You don’t have to say just what you did (what you did)

لازم نیست  فقط بگی چی کار کردی

I already know (I know)

خودم میدونم

I had to go and find out from them (Oh-woah)

باید میرفتم بیرون و پیداشون میکردم

So tell me, how’s it feel? (Oh-woah)

پس بهم بگو، چه حسی داره؟

 

 

[Chorus]

 

Tell me, how’s it feel sittin’ up there?

بهم بگو اون بالا نشستن چه حسی داره؟

 

Feeling so high, but too far away to hold me

احساس بالا بودن میکنی، ولی هنوز خیلی برای بغل کردن من دوری

 

You know I’m the one who put you up there

میدونی که من بودم که تو رو به اون بالا رسوند

 

Name in the sky, does it ever get lonely?

اسمت توی آسموناس، اصلا این به حس تنهایی تبدیل میشه؟

 

Thinking you could live without me

فکر اینکه میتونستی بدون  من زندگی کنی

 

Thinking you could live without me

فکر اینکه میتونستی بدون  من زندگی کنی

 

Baby, I’m the one who put you up there

عزیزم، من کسی هستم که تو رو به اون بالا رسوند

 

I don’t know why (Yeah, I don’t know why)

نمیدونم چرا

 

Thinking you could live without me

فکر اینکه میتونستی بدون  من زندگی کنی

 

Live without me

بدون من زندگی کنی

 

Baby, I’m the one who put you up there

عزیزم، من کسی هستم که تو رو به اون بالا رسوند

 

I don’t know why (I don’t know why, yea, yeah)

نمیدونم چرا

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن