ترجمه آهنگ Love On the Brain + موسیقی آنلاین

Rihanna

ترجمه آهنگ Love On the Brain

سلام قشنگااااا 😉

 

 

“?And you got me like, “Oh, what you want from me

تو کاری کردی که بگم : چی ازم ﻣﯿﺨﻮای؟

What you want from me?

چی ازم ﻣﯿﺨﻮای؟

And I tried to buy your pretty heart, but the price too high

و ﻣﻦ ﺗﻼش کردم که قلب زیبات رو بخرم ، اما قیمتش گرون بود

(ﻣﻨﻈﻮرش اینه که سعی کردم تو رو مال خودم کنم ولی سخته)

 

Baby you got me like “Oh”

تو کاری کردی که بگم : اوه

You love when I fall apart, fall apart

تو عاشق میشی وقتی که من داغونم ( از هم شکسته )

So you can put me together and throw me against the wall

پس میتونی من رو از نو بسازی و به سمت دیوار پرتاب کنی

(put me together به fall apart مربوط میشه یعنی اینکه تکه های شکسته شده من رو دوباره از نو بهم وصل کنی

و ترمیم کنی قسمت بعدی معمولا throw against the wall if it sticks یه جورایی یعنی تیر توی تاریکی انداختن اینجا

منظورش اینه که شاید بتونه دوباره تکه هایی که ازش شکسته شده رو ترمیم کنه ولی امکان داره این اتفاق نیفته )

 

Baby you got me like ah wo ah

عزیزم تو کاری کردی که بگم : اوه وو اوه

(ah wo ah  یعنی از روی حرص یا هیجان فریاد بزنه پس زمینه جنسی هم داره)

 

Don’t you stop loving me, loving me

دست ازدوست داشتن من برندار

Don’t quit loving me, loving me

بیخیال دوست داشتن من نشو

Just start loving me, loving me

فقط عاشقم باش ، عاشقم باش

 

And babe I’m fist fighting with fire

عزیزم من توی جنگ با آتش هستم

(Fist Fight یعنی با دست خالی جنگیدن)

 

Just to get close to you

فقط بخاطر اینکه به تو نزدیک بشم

Can we burn something babe?

عزیزم آیا میتونیم چیزی رو بسوزونیم؟

)ﻣﻨﻈﻮرش اینه که جنگ سختی داره ، چون آتش رو نمیشه سوزوند )

 

And I run for miles just to get a taste

من مایل (کیلومتر) ها دویدم فقط بخاطر اینکه مزه کنم

(ﻣﻨﻈﻮرش  Taste of Loveهست میخواد طعم عشق روحس کنه Get a taste  پس زمینه جنسی هم داره )

 

Must be love on the brain

ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺸﻖ ﺗﻮی ﻣﻐﺰ (ذھﻦ) ﺑﺎﺷﻪ

(love on brain ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺸﻘﯽ که همه فکر و ذهن رو درگیر کنه )

 

That’s got me feeling this way

که همچنین حسی به من داده

It beats me black and blue but it fu/cks me so good

من رو سیاه و کبود کرده ولی حس خیلی خوبی بهم میده

(ﻣﻨﻈﻮرش درد همراه با لذت هست مثل دراوردن ﺟﻮش ﺻﻮرت به همین خاطر از  Fu/ck  اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺗﻮی ﻣﺘﻦ اھﻨﮓ )

 

And I can’t get enough

و نمیتونم بیخیالش بشم

(can’t get enough ﯾﻌﻨﯽ از ﭼﯿﺰی اﯾﻨﻘﺪر ﺧﻮﺷﺖ بیاد که ھﯿﭻ وﻗﺖ دوﺳت نداشته باشی تموم بشه از طرفی have had enough

ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ از چیزی خسته شده باشی و دیگه نخوای ادامه داشته باشه)

 

Must be love on the brain yeah

باید عشق توی مغز ( ذهن ) باشه آره

And it keeps cursing my name, No matter what I do

و مدام من رو (اسمم رو ) نفرین میکنه ، مهم نیست که چیکار میکنم

I’m no good without you, and I can’t get enough

من بدون تو حالم خوب نیست ، و نمیتونم بی خیالش بشم

Must be love on the brain

ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺸﻖ ﺗﻮی ﻣﻐﺰ ( ذھﻦ ) ﺑﺎﺷﻪ

 

Baby keep loving me, just love me, yeah, just love me

عزیزم عاشقم بمون ، فقط عاشقم باش ، آره فقط عاشقم باش

All you need to do is love me, yeah

تمام چیزی که نیاز دارم اینه که عاشقم باشی

Got me like, ah wo

کاری کردی که بگم اه وو

I’m tired of being played like a violin

من خسته شدم از اینکه مثل یه ویولن نواخته بشم

(ﺑﺎزی با ﮐﻠﻤﺎت paly a violin  ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮاﺧﺘﻦ وﯾﻮﻟﻦ از ﻃﺮﻓﯽ play ﯾﻌﻨﯽ  با ﮐﺴﯽ ﺑﺎزی ﮐﺮدن رﯾﺤﺎﻧﺎ ﻣﯿﮕﻪ که دوﺳﺖ ﻧﺪاره

ﮐﺴﯽ ﺑﺎھﺎش ﺑﺎزی کنه و ﺳﺮ ﮐﺎرش ﺑﺬاره دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﻮﻟﻦ ھﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎری از ﺧﻮدش ﻧﺪاره و ھﺮﮐﺎری ﮐﻪ

ﻧﻮازﻧﺪه ﯾا player و کسی که ﺑﺎھﺎش ﺑﺎزی میکنه رو انجام میده)

 

What do I gotta do to get in your motherfu/king heart?

چه کاری باید انجام بدمکه بتونم وارد اون قلب لعنتی تو بشم ؟

Baby like ah wo ah

که بگم اه وو اه

 

Baby you got me like ah wo ah

عزیزم تو کاری که بگم :اوه وو اوه

Don’t you stop loving me, loving me

دست از دوست داشتن من برندار

Don’t quit loving me, loving me

بیخیال دوست داشتن من نشو

Just start loving me, loving me

ﻓﻘﻂ دوستم داشته باش

 

 

And babe I’m fist fighting with fire

عزیزم من توی جنگ با آتش هستم

Just to get close to you

فقط بخاطر اینکه به تو نزدیک بشم

Can we burn something babe?

عزیزم آیا میتونیم چیزی رو بسوزونیم؟

And I run for miles just to get a taste

من مایل (کیلومتر) ها دویدم فقط بخاطر اینکه مزه کنم

Must be love on the brain

ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺸﻖ ﺗﻮی ﻣﻐﺰ (ذھﻦ) ﺑﺎﺷﻪ

That’s got me feeling this way

که همچنین حسی به من داده

It beats me black and blue but it fu/cks me so good

من رو سیاه و کبود کرده ولی حس خیلی خوبی بهم میده

And I can’t get enough

و نمیتونم بیخیالش بشم

Must be love on the brain yeah

باید عشق توی مغز ( ذهن ) باشه آره

And it keeps cursing my name, No matter what I do

و مدام من رو (اسمم رو ) نفرین میکنه ، مهم نیست که چیکار میکنم

I’m no good without you, and I can’t get enough

من بدون تو حالم خوب نیست ، و نمیتونم بی خیالش بشم

Must be love on the brain

ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺸﻖ ﺗﻮی ﻣﻐﺰ ( ذھﻦ ) ﺑﺎﺷﻪ

 

 

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

 

ترجمه آهنگ Love On the Brain

ترجمه آهنگ Love On the Brain

ترجمه آهنگ Love On the Brain

1 دیدگاه دربارهٔ «ترجمه آهنگ Love On the Brain + موسیقی آنلاین»

  1. بازتاب: چی توی مغز بی تی اس میگزره?.What Goes On BTS Brain? - دیدچه

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن