ترجمه آهنگ LP – Lost On You

ترجمه آهنگ LP - Lost On You

ترجمه آهنگ LP – Lost On You

[Verse 1]

When you get older, plainer, saner
وقتی سنت بیشتر شد،ساده تر، عاقل تر شدی
Will you remember all the danger
We came from?
به یادت خواهد ماند همه ی آن مشکلاتی
که از سر گذراندیم؟
Burning like embers, falling tender
مثل خاکستر سوختیم،آرام فروریختیم
Longing for the days of no surrender
درحسرت روزهایی که تسلیم نمیشدیم
Years ago
سالها پیش
And will you know?
خاطرت هست؟

[Pre-Chorus]

So smoke ’em if you got ’em ’cause it’s going down
اگرچیزی یادت هست بسوزانشان،چراکه در حال نابود شدنن
All I ever wanted was you
تنها چیزی که میخواستم تو بودی
I’ll never get to heaven ’cause I don’t know how
هیچوقت به بهشت نخواهم رفت،چراکه راهش را نمیدانم
Let’s raise a glass or two
بیا یکی دو گیلاس بنوشیم به سلامتی ی

[Chorus]

To all the things I’ve lost on you, ho, oh
تمام چیزهایی که از دست دادم به خاطر تو
Tell me, are they lost on you? Oh, oh
به من بگو،که بیهوده هدر رفت به خاطر تو؟
Just that you could cut me loose, ho, oh
چطوراونطور از من بریدی
After everything I’ve lost on you
پس از تمام چیزهایی که به پای تو از دست دادم
Is that lost on you? Oh, oh, oh, oh, oh, ohh
یعنی بیهوده هدر رفت به خاطر تو؟
Ho, oh – ho, oh, oh, oh, ohh
Is that lost on you? Ho, oh, oh, oh, oh, ohh
بیهوده هدر رفت به پای تو؟
Oh, oh – baby, is that lost on you?
عزیزم یعنی بیهوده هدر رفت به پای تو؟
Is that lost on you?
بیهوده هدر رفت به پای تو؟

[Verse 2]

Wishin’ I could see the machinations
کاش میتونستم فریبکاری ها و نیرنگت را تشخیص دهم
Understand the toil of expectations
درک کنم توقعات طاقت فرسا و سختِ
In your mind
ذهن تو را
Hold me like you never lost your patience
آنطور مرا در آغوش بگیر که انگار هرگز صبرت را از دست ندادی
Tell me that you love me more than hate me
به من بگو بیش از آنکه از من نفرت داری مرا دوست داری
All the time
همیشه
And you’re still mine
و تو هنوز برای من هستی

[Pre-Chorus]

So smoke ’em if you got ’em ’cause it’s going down
All I ever wanted was you
Let’s take a drink of heaven, this can turn around
Let’s raise a glass or two

[Chorus]

To all the things I’ve lost on you, ho, oh
Tell me, are they lost on you? Oh, oh
Just that you could cut me loose, ho, oh
After everything I’ve lost on you
Is that lost on you? Ho, oh, oh, oh, oh, ohh
Oh, oh – ho, oh, oh, oh, ohh
Is that lost on you? Ho, oh, oh, oh, oh, ohh
Ho, oh – baby, is that lost on you?
Is that lost on you?
Lost on you
Lost on you

[Outro]

Let’s raise a glass or two
بیا یکی دو گیلاس بنوشیم به سلامتیِ
To all the things I’ve lost on you, ho, oh
تمام چیزهایی که از دست دادم به خاطر تو
Tell me, are they lost on you? Oh, oh
به من بگو،که بیهوده هدر رفت به خاطر تو؟
Just that you could cut me loose, ho, oh
به این راحتی تونستی من رو رها کنی
After everything I’ve lost on you
پس از تمام چیزهایی که به پای تو از دست دادم
Is that lost on you?
یعنی بیهوده هدر رفت به خاطر تو؟
Is that lost on you?

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن