ترجمه آهنگ No Scared – One Ok Rock  + موسیقی آنلاین

One Ok Rock

ترجمه آهنگ No Scared – One Ok Rock

سلااام سلااام سلااام 😉

وان اوکی راک ( One Ok Rock) یک گروه موسیقی معروف ژاپنی در سبک راک هست که در سال ۲۰۰۵ در توکیو تشکیل شده. اعضای آن تاکاهیرو موریچی (خواننده)،تورو یاماشیتا (گیتار)،ریوتا کاماها (گیتار بیس) و تومویا کانکی (درامز) است.

 

 

Give me more!

بهم بیشتر بده

Give me more!

بهم بیشتر بده

Give me more!

بهم بیشتر بده

 

I wanna bring it back, we never carry on

میخوام برش گردونم، هیچوقت ادامه نمیدیم

I wanna bring it back, we never carry on

میخوام برش گردونم، هیچوقت ادامه نمیدیم

 

Seize it somehow, seize it somehow

یه جوری بدستش میارم

Only thing I lose

تنها چیزی که از دست دادم رو

 

We hurry on (On!), ’cause we are coming to the end

ما عجله داریم چون داریم به پایان نزدیک میشیم

We hurry on (Yeah!), ’cause we are coming to the end

عجله داریم چون داریم به پایان میرسیم

I know it’s me I could me one from millions

میدونم این منم، میتونستم یکی از بین میلیون ها نفر باشم

I never trust anything to survive

هیچوقت به چیزی برای بقا (نجات یافتن) اعتماد نمیکنم

 

 

 

No, no, that’s all, I’ll be all right

نه این همشه، من حالم خوب میشه

No, no, that’s why you take me back

نه، این دلیله که منو بر می گردونی

No, no, that’s the price I must pay?

نه، این بهاییه که باید بپردازم؟

I’ve got leave you nothing to take anymore

باید ترکت کنم، دیگه چیزی رو با خودم نمی برم

 

No, no, that’s all, I’ll be all right

نه این همشه، من حالم خوب میشه

No, no, that’s why you take me back

نه، این دلیله که منو بر می گردونی

 

 

No, no, that’s the price I must pay?

نه، این بهاییه که باید بپردازم؟

Now scared to death with the burning blue flame we are

حالا از ما شعله های آبی در حال سوختن مثل چی (تا سر حد مرگ) بترس

 

Can you! Reach out?

میتونی بهش برسی؟

Shout it out! You shout it out!

فریاد بزنش

Seize it somehow, seize it somehow

از یه طریقی بدستش میارم

Only thing I lose

تنها گمشده ام رو

 

We hurry on (On!), ’cause we are coming to the end

ما عجله داریم چون داریم به پایان نزدیک میشیم

We hurry on (Yeah!), ’cause we are coming to the end

عجله داریم چون داریم به پایان میرسیم

I know it’s me I could me one from millions

میدونم این منم، میتونستم یکی از بین میلیون ها نفر باشم

I never trust anything to survive

هیچوقت به چیزی برای بقا (نجات یافتن) اعتماد نمیکنم

 

No, no, that’s all, I’ll be all right

نه این همشه، من حالم خوب میشه

No, no, that’s why you take me back

نه، این دلیله که منو بر می گردونی

No, no, that’s the price I must pay?

نه، این بهاییه که باید بپردازم؟

I’ve got leave you nothing to take anymore

باید ترکت کنم، دیگه چیزی رو با خودم نمی برم

 

No, no, that’s all, I’ll be all right

نه این همشه، من حالم خوب میشه

No, no, that’s why you take me back

نه، این دلیله که منو بر می گردونی

No, no, that’s the price I must pay?

نه، این بهاییه که باید بپردازم؟

Now scared to death with the burning blue flame we are

حالا از ما شعله های آبی در حال سوختن مثل چی (تا سر حد مرگ) بترس

(I wanna bring it back, We never carry on

Seize it somehow, only thing I lose

Yeah, we hurry on, I could be one from millions)

(میخوام برش گردونم، ما هیچوقت ادامه نمیدیم

یه جوری بدستش میارم، تنها چیزی که از دستش داده ام رو

آره، ما عجله داریم، من میتونستم یکی از میلیون ها نفر باشم)

 

Touch it, touch it, don’t you know it’s just begun

لمسش کن، نمیدونی که تازه شروع شده

Watch it, watch it, make me feel like the man

تماشاش کن، باعث میشه حس مرد بودن بهم دست بده

Break it, break it, we can’t leave it undone

بشکنش، نابودش کن، نمی تونیم انجام نشده ولش کنیم

Kill the sound, you are maybe alive

صدارو خفه کن، شاید زنده هستی

 

(One, two, three, four, five!!!)

 

(No, no…No, no…I’ve got leave you nothing to take anymore)

 

No, no, that’s all, I’ll be all right

نه این همشه، من حالم خوب میشه

No, no, that’s why you take me back

نه، این دلیله که منو بر می گردونی

No, no, that’s the price I must pay?

نه، این بهاییه که باید بپردازم؟

Now moving closer to the blue flame we are!

حالا به ما، شعله های آبی نزدیک تر شو

 

No, no, that’s all, I’ll be all right

نه این همشه، من حالم خوب میشه

No, no, that’s why you take me back

نه، این دلیله که منو بر می گردونی

No, no, that’s the price I must pay?

نه، این بهاییه که باید بپردازم؟

I’ve got leave you nothing to take anymore

باید ترکت کنم، دیگه چیزی رو قبول نمی کنم

 

No, no, that’s all, I’ll be all right

نه این همشه، من حالم خوب میشه

No, no, that’s why you take me back

نه، این دلیله که منو بر می گردونی

No, no, that’s the price I must pay?

نه، این بهاییه که باید بپردازم؟

Now scared to death with the burning blue flame we are..

حالا از ما شعله های آبی در حال سوختن تا سر حد مرگ بترس

We are!

ما شعله های آبی هستیم

 

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

 

 

ترجمه آهنگ No Scared – One Ok Rock

ترجمه آهنگ No Scared – One Ok Rock

ترجمه آهنگ No Scared – One Ok Rock

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن