ترجمه آهنگ River + موسیقی آنلاین

Eminem

ترجمه آهنگ River

سلاااام 🙂

 

 

 

I’ve been a liar, been a thief

من یه دروغگو بودم ، یه دزد

Been a lover, been a cheat

یه عاشق بودم ، یه دزد

All my sins need holy water, feel it washin’ over me

تمام گناهانم به آب مقدس نیاز دارن ، حس میکنم میشورتم (با آب مقدس)

Oh, little one, I don’t want to admit to something

آه ، فسقلی ، نمیخوام به چیزی اقرار کنم

If all it’s gonna cause is pain

اگه تمام چیزی که سبب میشه درده

Truth in my lies right now are falling like the rain

حقیقت توی دروغام الان مثل بارون می باره

So let the river run

پس بزار رود جاری بشه

(این قسمت تمایل امینم به شسته شدن گناهانش رو نشون میده . امینم درآلبوم پیشین خودش

به چنین موضوعی اشاره کرده بود . رودخانه ای که اد شیران درباره اش میخونه در واقع رودخانه اردن

که در انجیل به اون اشاره شده . این رودخانه همون جایی که گفته میشه مسیح در اون غسل تعمید

داده شده . همچنین در این رودخانه جان باپتیست مردم رو شستشو میداده تا گناهانشون از بین بره)

 

He’s coming home with his neck scratched to catch flack

اون (مرد داستان) با گردن خراشیده میاد خونه تا حرف بشنوه (حرف های انتقاد آمیز به خاطر اتفاقی که برای گردنش افتاده)

Sweat jackets and dress slacks, mismatch

سوویشرت و شلوارش ، بهم ریختس

On his breast jacket’s a sex addict

روی لباسش اثرمقاربت جنسیه

And she just wants to exact revenge and get back

و اون (زن داستان) فقط میخواد همون انتقامو بگیره و برگرده

(این مرد با وضعیتی به خانه میاد که مشخصه با کسی رابطه جنسی داشته و خودش رو هم

آماده کرده تا مورد سوال و انتقاد قرار بگیره. همسریا دوست دخترش که این صحنه رو میبینه

میخواد دقیقا با همین کار از اون انتقام بگیره.)

 

It’s a chess match, she’s on his back like a jetpack

این یه بازیه شطرنجه ، اون (دختره) در تعقیبشه مثل جت پک

(منظورش اینه مثل جت پک که روی کمر سوار میشه دائم پشتمه)

(در بازی شطرنج هدف اصلی بازیکن اینه که شاه بازیکن دیگه رو کیش و مات کنی. کیش و مات

زمانی اتفاق می افته که شاه حریف در موقعیتی قرار بگیره که هیچ حرکت دیگه ای نتونه انجام بده.

دختری که امینم درباره اش صحبت میکنه میخواد به اندازه کافی مدرک از خیانت مرد داستان جمع آوری

کنه تا جایی برای صحبت باقی نگذاره . یکی از نکات مهم در بازی شطرنج حرکت خوانی است به این

on someone’ back بنابراین او دائم این مرد رو زیر نظر داره. عبارت معنا است که مواظب یک شخص و

کارهایش باشید تا دست از پا خطا نکند.)

 

She’s kept track of all his internet chats

تمام چتای اینترنتیشو دنبال میکنه

(دنباله همان تعقیب و جمع آوری مدرک)

And guess who just so happens to be moving on to the next?

و حدس بزن کی اتفاقا میخواد بره سراغ بعدی؟

Actually, just shit on my last chick and she has what my ex lacks

در واقع ، من شاشیدم به دوست دختر قبلیم (کنارش گذاشتم) و او چیزیو داشت که اکس لکسم (یک داروی مسکن) داشت

(در این سمت امینم هم از رابطه قبلی خود خسته شده و قصد داره وارد رابطه ای جدید بشه عبارت shit on my last chick به معنای

دک کردن کسی است . این فرد ویژگی هایی دارد که قبلی نداشته.)

 

‘Cause she loves danger, psychopath

چون اون عاشقه خطره ،روانی

And you don’t f*ck with no man’s girl, even I know that

و تو نباید با دختره یه مرده دیگه باشیو حتی اگه بدونمش (بدانم که اون مرد خیانت کرده)

But she’s devised some plan to stab him in the back

اما اون (دختره) نقشه هایی رو طراحی کرده تا از پشت بهش خنجر بزنه

Knife in hand, says the relationship’s hanging by a strand

چاقو در دست میگه رابطه به مویی بنده

(دختری که مردش بهش خیانت کرده حالا با امینم وارد رابطه شده است.)

 

So she’s been on the web lately

اخیرا در وب بوده

Says maybe she’ll be my Gwen Stacy, to spite her man

میگه شاید اون گوان استیسی منه تا علیه مردش استفاده کنه

(در این قسمت امینم با هنرمندی از کلمه وب نامه Gwen Stacy  و عبارت Spite her man استفاده کرده

تا مارو به یاد داستان مرد عنکبوتی بندازه. Web علاوه ر وب سایت معنای تار عنکبوت هم داره گوان استیسی

هم نامه دختری بود که با مرد عنکبوتی رابطه ای عاشقونه داشت و پیتر پارکر از او برای انتقام مری جین استفاده

میکرد و در آخر عبارتSpite her man  وقتی خوانده میشه که شما مستقیم به یلد Spiderman می افتید . این زن از

امینم برای انتقامش استفاده میکنه چون بعد از خواندن چت های مردش متوجه خیانت اون میشه و امینم نیز این دختر

برای جبران رابطه قبلیش استفاده میکنه )

 

And I know she’s using me to try to play him, I don’t care

و من میدونم اون از من استفاده میکنه تا بازیش بده ( مردش رو) ، برام مهم نیست

Hi Suzanne, but I shoulda’ said “Bye Suzanne” after the first night, but tonight I am

سلام سوزان ، اما بعد از اولین شب باید بگم خدافظ سوزان ، اما امشب من هستم

(امینمدر جریانه این انتقامه و میدونه این زن موندنی نیست اما براش اهمیتی نداره اون

هم از این رابطه سود میبره که همان رابطه جنسی است.)

 

 

I’ve been a liar, been a thief

من یه دروغگو بودم ، یه دزد

Been a lover, been a cheat

یه عاشق بودم ، یه دزد

All my sins need holy water, feel it washin’ over me

تمام گناهانم به آب مقدس نیاز دارن ، حس میکنم میشورتم (با آب مقدس)

Oh, little one, I don’t want to admit to something

آه ، فسقلی ، نمیخوام به چیزی اقرار کنم

If all it’s gonna cause is pain

اگه تمام چیزی که سبب میشه درده

Truth in my lies right now are falling like the rain

حقیقت توی دروغام الان مثل بارون می باره

So let the river run

پس بزار رود جاری بشه

 

 

One night stand turned into night stayin’

یک شب موندن تبدیل شد به شب موندن

He was calling so might scram, now we hug tight and

اون (مرد) تماس گرفته بود پس ممکنه رنج بکشه ، حالا ما همو محکم بغل کردیم و

He found out, now she feels deserted and used

اون (مرد) فهمیده ، حالا اون (دختر) احساس میکنه رها شده و مورد سوءاستفاده قرار گرفته

‘Cause he left, so what? He did it first to her too

چون اون رفته ، خب که چی؟ اونم اینکارو باهاش کرد

Now how am I supposed to tell this girl that we’re through?

حالا من چطور باید به این دختر بگم کارمون تموم شده؟ (انتقام گرفته شده و باید بره)

It’s hard to find the words, I’m aloof, nervous, ensued

پیدا کردن کلمات سخته ، من کم آوردم ، عصبیم

And witnessed you hurt but what you deserve is the truth

و شاهد آسیب خوردنت بودم اما چیزی که استحقاقشو داشتی حقیقت بود

Don’t take it personal, I just can’t say this in person to you

شخصیش نکن ، من فقط نمیتونستم اینو شخصا بهت بگم

So I revert to the studio like Hole In The Wall diners

پس من برگشتم به استودیو مثل سوراخ تو دیواره غذاخوری

Don’t have to be reserved in a booth

توی هر دوتاش مجبور به رزرو نیستی

(امینم معروفه به اینکه فوق العاده رکه اما اینجا نتونسته حرفش

رو بزنه بنابراین به استودیو خودش میره جایی که مانند یک غذاخوری

قدیمی در چشم نیست و اونجا حرف هاش رو در قالب رپ میگه.)

 

 

I just feel like the person who I’m turnin’ into is

من حس میکنم کسی که بهش تبدیل شدم

Irreversible, I prayed on you like it’s church at the pew

تغییر ناپذیره ، من برات دعا کردم مثل محراب کلیسا

And now that I got you I don’t want you

و حالا که بدستت آوردم نمیخوامت

Took advantage of my thirst to pursue

از عطشم برای پیگیر بودن استفاده کردم

Why do I do this dirt that I do?

چرا این کثافتی که انجام میدمو ادامه میدم؟

Get on my soapbox and preach, my sermon and speech

روی سکوم میرمو موعظه میکنم ، سخنرانی های عمومیم و نطق کردن

(Soapbox سکوییه که افراد میخوان صحبت کنن روی اون میرن. امینم نیز بارها

درباره دونالد ترامپ چنین کاری کرده و اینجا یخواد همه چیز رو رها کنه و به همون

کارهای قبلی بازگردد)

 

Detergent and bleach is burning the wound

پاک کننده و سفیدکننده زخمی میسوزونن

‘Cause now with her in the womb

چون الان توی رحمشه

We can’t bring her in this world, shoulda knew

ما نمیتونیم اونو به این دنیا بیاریم ، باید میدونستیم

To use protection ‘fore I bit into your forbidden fruit

که از کاندوم استفاده کنیم ، چون من میوه ممنوعه تو رو گاز زدم

F*ck!

لعنت!

 

 

I’ve been a liar, been a thief

من یه دروغگو بودم ، یه دزد

Been a lover, been a cheat

یه عاشق بودم ، یه دزد

All my sins need holy water, feel it washin’ over me

تمام گناهانم به آب مقدس نیاز دارن ، حس میکنم میشورتم (با آب مقدس)

Oh, little one, I don’t want to admit to something

آه ، فسقلی ، نمیخوام به چیزی اقرار کنم

If all it’s gonna cause is pain

اگه تمام چیزی که سبب میشه درده

Truth in my lies right now are falling like the rain

حقیقت توی دروغام الان مثل بارون می باره

So let the river run

پس بزار رود جاری بشه

 

 

My name’s (ooh), my name’s (ooh)

اسمم (اوه) ، اسمم (اوه)

Denver (ooh), river run

دنور (آه) ، رود جاری میشه

Call me (ooh), call me (ooh)

صدام بزن (اوه) ، صدام بزن (اوه)

River (ooh), we’ll let the river run

رود (آه) ، ما میزاریم رود جاری بشه

 

 

Always the bridesmaid, never “The bride, hey!”

همیشه ساقدوش عروس ،هیچوقت خوده عروس (نبودی) ، هی

F*ck can I say? If life was a highway

چه کوفتی میتونم بگم؟ اگر زندگی یه بزرگ راه

The seat was an enclave, I’d be swerving in five lanes

صندلی هاش فرهنگ و دین هستن ، من به هر پنج لاین منحرف میشدم

Speeds at a high rate, like I’m sliding on ice, maybe

سرعتم بالا بود ، انگار دارم رو یخ سر میخورم ، شاید

That’s why I may have came at you sideways

شاید به همین خاطره که اومدم کناره تو

(امینم زندگی رو به یک بزرگ راه و دین و فرهنگ را به صندلی های

ماشینی که در این بزرگ راه در حرکته تشبیه کرده . خودش در همه

لاین ها میچرخه چون کاملا به چیزی عقیده نداره.)

 

I can’t keep my lies straight

نمیتونم دروغ هامو سر راست نگه دارم

What I made you terminate, my baby

چیزی که ازت ساختم تموم شد ، عزیزم

This love triangle, left us in a wreck-tangled

این مثلث عشقی ، مارو تو بدبختی ول کرد

( در این قسمت آهنگ بعد از کلمه Triangle (مثلث)

عبارت Wreck – Tangled میاد که پشت سر هم بیان کردنش

ذهن رو به سمت Rectangled (مستطیل) میبره.این مثلث

عاشقانه با وارد شدن یک کودک به اون تبدیل به مستطیل شده)

 

What else can I say? It was fun for a while

دیگه چی میتونم بگم؟ برای یه مدت خوب بود

Bet I really woulda loved your smile

شرط میبندم من واقعا لبخندت رو دوست داشتم

Didn’t really wanna abort, but f*ck it

واقعا نمیخواستم کنار بکشم ، اما لعنت بهش

What’s one more lie, to tell an unborn child?

چه دروغ دیگری به بچه ای که به دنیا نیامده بگوییم؟

(با اینکه میدونه اشتباهی کرده و یا دردسر درست کرده

اما از کارهاش پشیمون نیست . اون بر این باوره که پایان

دادن به این بارداری کاری درسته بنابراین با این کودک هنوز

به دنیا نیامده خداحافظی میکند .در واقع اگه بگه بچه رو

دوست داره دروغ گفته و بیشتر میخواد از بین بره)

 

 

 

I’ve been a liar, been a thief

من یه دروغگو بودم ، یه دزد

Been a lover, been a cheat

یه عاشق بودم ، یه دزد

All my sins need holy water, feel it washin’ over me

تمام گناهانم به آب مقدس نیاز دارن ، حس میکنم میشورتم (با آب مقدس)

Oh, little one, I don’t want to admit to something

آه ، فسقلی ، نمیخوام به چیزی اقرار کنم

If all it’s gonna cause is pain

اگه تمام چیزی که سبب میشه درده

Truth in my lies right now are falling like the rain

حقیقت توی دروغام الان مثل بارون می باره

So let the river run

پس بزار رود جاری بشه

 

 

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

 

ترجمه آهنگ River
ترجمه آهنگ River
ترجمه آهنگ River

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن