ترجمه آهنگ Shawn Mendes – Mutual  + موسیقی آنلاین

Shawn Mendes

ترجمه آهنگ Shawn Mendes – Mutual  

Shawn Mendes سلام دوستای گلللل اینم یکی دیگه از آهنگای 

🙂

اینم ترجمه آهنگ Mutual

I want you close to me

 میخوام نزدیک من باشی

I want you close, I want you closer

 میخوام نزدیک تر باشی ، میخوام نزدیک باشی

But when you’re here with me

 ولی وقتی با من اینجایی

It’s hard to tell just what you’re after

 سخته بشه گفت دنبال چی هستی

 

 You say, you want all of me today

 تو میگی امروز همه ی وجود منو میخوای

But tomorrow’s not the same

 ولی فردا اینطور نیست

My feelings never change

 احساسات من هرگز عوض نمیشن

What do you want from me?

 از من چی میخوای؟

What do you want, uh?

 چی میخوای؟

 

 I need to know

If this is mutual

 لازمه بدونم این(رابطه) دو طرفست

Before I go

And get way too involved

 قبل از اینکه برم و بیش از اندازه درگیر شم

I want you bad

Can you reciprocate?

 من بدجور میخوامت

 میتونی متقابلا همینکارو کنی؟

 

No, I don’t want to have to leave

But half of you’s not enough for me

 نمیخوام مجبور شم ترک کنم

 ولی نیمه ای از تو برای من کافی نیست

 

This inconsistency, what does it mean?

 این تناقض معنیش چیه؟

You got me questioning, the way you act and take it back

 جوری که رفتار میکنی و پسش میگیری

 مجبورم میکنی سوال کنم

Do I mean anything?

Just tell me honestly

 برات ارزشی دارم؟ صادقانه بهم بگو

 

You say, you want all of me today

 تو میگی امروز همه ی وجود منو میخوای

But tomorrow’s not the same

 ولی فردا اینطور نیست

My feelings never change

 احساسات من هرگز عوض نمیشن

What do you want from me?

 از من چی میخوای؟

What do you want, uh?

 چی میخوای؟

 

I need to know

If this is mutual

 لازمه بدونم این(رابطه) دو طرفست

Before I go

And get way too involved

 قبل از اینکه برم و بیش از اندازه درگیر شم

I want you bad

Can you reciprocate?

 من بدجور میخوامت

 میتونی متقابلا همینکارو کنی؟

 

No, I don’t want to have to leave

But half of you’s not enough for me

 نمیخوام مجبور شم ترک کنم

 ولی نیمه ای از تو برای من کافی نیست

 

Are you playin’ me, is this a game?

 داری باهام بازی میکنی؟ این یه بازیه؟

When you show up late, say love at 2 A.M

 صبح منو عشق صدا میکنی ۲ وقتی دیر میای و ساعت

Then tell me you can’t stay, girl, yeah

What do you want from me?

 بعد میگی نمیتونی بمونی دختر، از من چی میخوای؟

Baby, oh

 

 I need to know

If this is mutual

 لازمه بدونم این(رابطه) دو طرفست

Before I go

And get way too involved

 قبل از اینکه برم و بیش از اندازه درگیر شم

I want you bad

Can you reciprocate?

 من بدجور میخوامت

 میتونی متقابلا همینکارو کنی؟

 

No, I don’t want to have to leave

But half of you’s not enough for me

 نمیخوام مجبور شم ترک کنم

 ولی نیمه ای از تو برای من کافی نیست

 

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

ترجمه آهنگ Shawn Mendes – Mutual  
ترجمه آهنگ Shawn Mendes – Mutual  
ترجمه آهنگ Shawn Mendes – Mutual  

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن