ترجمه آهنگ Silence + موسیقی آنلاین

Silence

ترجمه آهنگ Silence

سلام قشنگااااااا 🙂

 

 

 

(Yeah, I’d rather be a lover than a fighter (fighter

آره ، من ترجیح میدم یک عاشق باشم تا ی جنگجو (جنگجو)

‘Cause all my life, I’ve been fighting

چون که همه ی زندگیمو داشتم میجنگیدم

Never felt a feeling of comfort

هیچوقت هم احساس آرامش نداشتم

All this time, I’ve been hiding

همه ی این مدت ، خودمو مخفی کرده بودم

And I never had someone to call my own, oh nah

و هیچوقت کسیو نداشتم که ماله خودم بدونمش

I’m so used to sharing

من خیلی به تقسیم کردن عادت دارم ( یا به مشترک استفاده کردن)

Love only left me alone

عشق فقط منو تنها گذاشت

But I’m at one with the silence

ولی من الان با سکوت توی رابطه ی عشقی هستم

 

 

 

I found peace in your violence

توی خشونتت آرامش پیدا کردم

Can’t tell me there’s no point in trying

نمیتونی به من بگی که توی تلاش کردن هیچ فایده ای نیست

I’m at one, and I’ve been quiet for too long

من توی رابطه ام و برای ی مدت زیادی هم ساکت بودم

I found peace in your violence

توی خشونتت آرامش پیدا کردم

Can’t tell me there’s no point in trying

نمیتونی به من بگی که توی تلاش کردن هیچ فایده ای نیست

I’m at one, and I’ve been quiet for too long

من توی رابطه ام و برای ی مدت زیادی هم ساکت بودم

 

 

 

I’ve been quiet for too long

برای مدت خیلی طولانی ساکت بودم

I’ve been quiet for too long

برای مدت خیلی طولانی ساکت بودم

I found peace in your violence

توی خشونتت آرامش پیدا کردم

Can’t tell me there’s no point in trying

نمیتونی به من بگی که توی تلاش کردن هیچ فایده ای نیست

I’m at one, and I’ve been quiet for too long

من توی رابطه ام و برای ی مدت زیادی هم ساکت بودم

 

 

 

I’m in need of a savior, but I’m not asking for favors

من به ی نجات دهنده (قهرمان) نیاز دارم اما دنبال لطف کسی هم نیستم

My whole life, I’ve felt like a burden

کل زندگیم احساس کردم که یه بار اضافیم

I think too much, and I hate it

زیادی فکر میکنم و از این موضوع متنفرم

I’m so used to being in the wrong, I’m tired of caring

خیلی عادت کردم که توی اشتباه باشم از اهمیت دادن خسته شدم

Loving never gave me a home, so I’ll sit here in the silence

عشق به من خونه نداده (یعنی هیچ فایده ای برام نداشته هیچ حس خوبی برام ایجاد نکرده)

پس منم میشینم همینجا توی سکوت و تنهایی

 

 

I found peace in your violence

توی خشونتت آرامش پیدا کردم

Can’t tell me there’s no point in trying

نمیتونی به من بگی که توی تلاش کردن هیچ فایده ای نیست

I’m at one, and I’ve been quiet for too long

من توی رابطه ام و برای ی مدت زیادی هم ساکت بودم

I found peace in your violence

توی خشونتت آرامش پیدا کردم

Can’t tell me there’s no point in trying

نمیتونی به من بگی که توی تلاش کردن هیچ فایده ای نیست

I’m at one, and I’ve been quiet for too long

من توی رابطه ام و برای ی مدت زیادی هم ساکت بودم

 

 

 

 

I’ve been quiet for too long

برای مدت خیلی طولانی ساکت بودم

I’ve been quiet for too long

برای مدت خیلی طولانی ساکت بودم

I found peace in your violence

توی خشونتت آرامش پیدا کردم

Can’t tell me there’s no point in trying

نمیتونی به من بگی که توی تلاش کردن هیچ فایده ای نیست

I’m at one, and I’ve been quiet for too long

من توی رابطه ام و برای ی مدت زیادی هم ساکت بودم

 

 

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

 

ترجمه آهنگ Silence
ترجمه آهنگ Silence
ترجمه آهنگ Silence

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن