ترجمه آهنگ The Weeknd & DJ Gesaffelstein – Lost In The Fire

ترجمه آهنگ The Weeknd & DJ Gesaffelstein - Lost In The Fire

ترجمه آهنگ The Weeknd & DJ Gesaffelstein – Lost In The Fire

[Verse 1]

I wanna fuck you slow with the lights on (Lights on, lights on, lights on)
میخوان با چراغ های روشن باهات رابطه داشته باشم
You’re the only one I’ve got my sights on (Sights on, sights on, sights on)
تو تنها چیزی هستی که بهش نگاه میکنم
Type of sex you could never put a price on (Price on, price on, price on)
نوعی از رابطه که نمتونی روش قیمیتی بگذاری
I’ll take it off, you’re the one I’ll roll the dice on (Dice on, dice on, dice on)
من کنترلم رو از دست میدم، تو کسی هستی که میخوام بخاطرش ریسک کنم
And I just want a baby with the right one
من فقط میخوام با آدم درستی باشم
(I just want a baby with the right—)
‘Cause I could never be the one to hide one
چون نمیتونم کسی باشم که کسی رو قایم میکنه
(I could never be the one to hide—)

[Pre-Chorus]

And we lost a lot of things in the fire
و ما چیز های زیادی رو توی آتش از دست دادیم
So it took a year for me to find out (Find out, find out)
پس برای من یک سال طول کشید تا بفهمم

[Chorus]

I can’t lose you, babe (I can’t lose you)
نمیتونم تو رو از دست بدم عزیزم
I can’t lose you, babe (I can’t lose you, babe)
I can’t lose you, babe (I can’t lose you, babe)
I can’t lose you, babe
Oh-oh (Yeah)

[Verse 2]

I’m tired of being home alone (Home alone)
از اینکه خونه تنها باشم خسته شدم
I used to have a girl a day (Girl a day)
قبلا روزی یک دختر توی خونه ام داشتم
But I want you to stay (I want you to stay, hey)
ولی میخوام تو بمونی
You said you might be into girls (Into girls)
تو گفتی ممکنه به دخترا علاقه داشته باشی
Said you’re going through a phase (Through a phase)
گفتی توی یک فاز جدیدی
Keeping your heart safe (Keepin’ your heart safe, oh)
قلبت رو امن نگه میداری
Well, baby, you can bring a friend (Bring a friend)
خوب، عزیزم، میتونی دوستت رو بیاری
She can ride on top your face (Top your face)
میتونه روی صورتت بشینه
While I fuck you straight (While I fuck you straight, yeah)
وقتی من باهات رابطه دارم

(متن تکراری)

[Pre-Chorus]

And we lost a lot of things in the fire (Fire)
So it took a year for me to find out (Find out, find out)

[Chorus]

I can’t lose you, babe (I can’t lose you)
I can’t lose you, babe (I can’t lose you, babe)
I can’t lose you, babe (I can’t lose you, babe)
Oh-oh (Oh-oh, oh-oh)
I can’t lose you, babe (I can’t lose you)
I can’t lose you, babe (I can’t lose you, babe)
I can’t lose you, babe (I can’t lose you, babe)
Oh-oh (Woah)

[Bridge]

I’m tired of being home alone
Used to have a girl a day (Girl a day)
But I want you to stay (I want you to stay, hey)

[Chorus]

I can’t lose you, babe (I can’t lose you)
I can’t lose you, babe (I can’t lose you, babe)
I can’t lose you, babe (I can’t lose you, babe)
Oh-oh (Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh)
Ooh, ooh-ooh-ooh (Oh-oh, oh-oh, oh-oh)
I can’t lose you, babe (I can’t lose you)
I can’t lose you, babe (I can’t lose you, babe)
I can’t lose you, babe (I can’t lose you, babe)
Oh-oh (Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh)

[Outro]
Ooh

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن