ترجمه آهنگ Youngblood – 5 Seconds Of Summer +موسیقی آنلاین

5Seconds Of Summer

 ترجمه آهنگ Youngblood – 5 Seconds Of Summer

سلاااام 😉

پنج ثانیه از تابستان(  (5 Seconds Of Summer یک گروه پاپ پانک استرالیایی است. این گروه در سیدنی در سال ۲۰۱۱ تشکیل شد. اعضای این گروه لوک همینگز (خواننده، گیتار)، مایکل کلیفورد (خواننده، گیتار)، کلوم هود (خواننده، گیتار بیس) و اشتن ایروین (خواننده، درامز)

 

 

Remember the words you told me

 اون کلماتی که بهم گفتی رو به یاد بیار

“Love me ’til the day I die”

 تا زمانی که بمیرم عاشقم میمونی

Surrender my everything

 همه چیزم رو تسلیم و رها کردم

‘Cause you made me believe you’re mine

 چون کاری کردی باور کنم ماله منی                                                         

Yeah, you used to call me baby

 آره، قبلا صدام میکردی “عزیزم

Now you’re calling me by name

 اما الان به اسمم صدام میکنی

Takes one to know one, yeah

 زمان میبره تا کسی رو بشناسی، آره

You beat me at my own damn game

 تو منو تو بازی خودم شکست میدی

 

 

You push and you push and I’m pulling away

 تو فشار میدی و هلم میدی و منم ازت دور میشم

Pulling away from you

 ازت دور میشم

I give and I give and I give and you take

 من میدم و میدم و میدم و تو میگیری

Give and you take

 میدم و میگیری

 

 

 

Youngblood

 جوانان

 (در اینجا منظور از جوانان کسی است که در رابطه اش تازه کار و بی تجربه است)

Say you want me, say you want me out of your life

 بگو ازم میخوای، بگو ازم میخوای از زندگیت برم بیرون

And I’m just a dead man walking tonight

 و من هم فقط یه مرده متحرکم امشب

(یعنی اگه بگی برم بیرون از زندگیت عین یه مرده متحرک راهم رو میکشم و میرم  بیرون)

But you need it, yeah, you need it all of the time

 اما تو بهش نیاز داری، آره، تو همیشه بهش نیاز داشتی

Yeah, ooh, ooh, ooh

 

 

Youngblood

 جوانان

 (در اینجا منظور از جوانان کسی است که در رابطه اش تازه کار و بی تجربه است)

Say you want me, say you want me back in your life

 بگو ازم میخوای، بگو ازم میخوای از زندگیت برم بیرون

So I’m just a dead man crawling tonight

 پس من فقط یه مرده خزنده میشم امشب

‘Cause I need it, yeah, I need it all of the time

 چون بهش نیاز دارم، آره، همیشه نیاز داشتمش

Yeah, ooh, ooh, ooh

 

 

Lately our conversations

 جدیدا مکالمات مون

End like it’s the last goodbye

 جوری تموم میشه انگار آخرین خداحافظیمونه

Then one of us gets too drunk

 بعدش یکیمون زیاد مست میشه

And calls about a hundred times

 و نزدیک صدبار زنگ میزنه

So, who you been calling baby?

 پس، داری به کی زنگ میزنی؟

Nobody could take my place

 کسی نمیتونه جای منو بگیره

When you’re looking at those strangers

 وقتی داری به اون غریبه ها نگاه میکنی

Hope to God you see my face

 امیدوارم صورت منو ببینی

 (امیدوارم وقتی به اونا نگاه میکنی با دیدنشون به یاد من بیفتی)

 

 

Youngblood

 جوانان

Say you want me, say you want me out of your life

 بگو ازم میخوای، بگو ازم میخوای از زندگیت برم بیرون

And I’m just a dead man walking tonight

 پس من فقط یه مرده متحرک میشم امشب

But you need it, yeah, you need it all of the time

 اما بهش نیاز داری، آره، همیشه بهش نیاز داری

Yeah, ooh, ooh, ooh

Youngblood

 جوانان

 

Say you want me, say you want me back in your life

 بگو ازم میخوای، بگو ازم میخوای از زندگیت برم بیرون

So I’m just a dead man crawling tonight

 پس من هم یه مرده میشم که امشب میخزه

‘Cause I need it, yeah, I need it all of the time

 چون بهش نیاز دارم، آره، همیشه بهش نیاز داشتم

Yeah, ooh, ooh, ooh

 

 

You push and you push and I’m pulling away

 تو فشار میدی و هلم میدی و من هم ازت دور میشم

Pulling away from you

 ازت دور میشم

I give and I give and I give and you take

 من میدم و میدم و میدم و تو میگیری

Give and you take

 میدم و میگیری

You’re running around and I’m running away

 تو اطراف میگردی و من فرار میکنم

Running away from you, mmm, from you

 ازت فرار میکنم، اممم، از تو

 

 

Youngblood

 جوانان

Say you want me, say you want me out of your life

 بگو ازم میخوای، بگو ازم میخوای از زندگیت برم بیرون

And I’m just a dead man walking tonight

 و من هم فقط یه مرده متحرک میشم امشب

But you need it, yeah, you need it all of the time

 اما بهش نیاز داری، آره، همیشه بهش نیاز داشتی

Yeah, ooh, ooh, ooh

Youngblood

 جوانان

Say you want me, say you want me back in your life

 بگو ازم میخوای، بگو ازم میخوای از زندگیت برم بیرون

So I’m just a dead man crawling tonight

 پس من هم یه مرده خزنده میشم امشب

‘Cause I need it, yeah, I need it all of the time

 چون بهش نیاز دارم، آره، همیشه بهش نیاز داشتم

Yeah, ooh, ooh, ooh

 

 

 

 You push and you push and I’m pulling away

 تو فشار میدی و هلم میدی و من هم ازت دور میشم

Pulling away from you

 ازت دور میشم

I give and I give and I give and you take

 من میدم و میدم و میدم و تو میگیری

Give and you take

 میدم و میگیری

Youngblood

 جوانان

 (در اینجا منظور از جوانان کسی است که در رابطه اش تازه کار و بی تجربه است)

Say you want me, say you want me out of your life

 بگو ازم میخوای، بگو ازم میخوای که از زندگیت برم بیرون

 

And I’m just a dead man walking tonight

 و من هم فقط یه مرده متحرکم امشب

 

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

 

ترجمه آهنگ Youngblood – 5 Seconds Of Summer  
ترجمه آهنگ Youngblood – 5 Seconds Of Summer  
ترجمه آهنگ Youngblood – 5 Seconds Of Summer  

 

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن