ترجمه Juice WRLD – Life’s A Mess •WiboWeb

ترجمه آهنگ Life's A Mess

Juice WRLD & Halsey – Life’s A Mess

[Intro: Juice WRLD]
Have you ever fallen head over heels for somebody?
آیا تاحالا عاشق کسی شدی؟
Not just somebody
نه هرکسی
No, no
نه، نه
(Rex, you did it again)
(رکس، دوباره تکرارش کردی)
ترجمه Juice WRLD Life’s A Mess

ترجمه آهنگ Halsey Life’s A Mess

[Verse 1: Juice WRLD]
Have you ever fallen head over heels for somebody
تاحالا عاشق کسی شدی
That made promises to give you the world? Um
که بهت قول داده باشه که دنیا رو بهت بده؟ امم
I really hope they held you down
واقعا امیدوارم عاشق نگهت دارن
I really hope it was no lying
واقعا امیدوارم هیچ دروغی در کار نبوده باشه
‘Cause when heart breaks it feel like the world’s gone
چون وقتی قلب‌ها میشکنن حسش طوریه که انگار دنیا از بین رفته
But if the love’s real, you’d feel your soul roar like a lion
ولی اگه عشق واقعی باشه، حس میکنی که روحت مثل یک شیر غرش میکنه
And you’d finally let bygones be bygones
و بالاخره میگذاری که گذشته‌ها گذشته باشند
Don’t throw in the towel, I know it feels like you’re the only one trying
تردشون میکنی، انگار که تو تنها کسی هستی که داره تلاش میکنه
You just gotta learn to live and love on
فقط یاد میگیری که زندگی کنی و عشق بورزی

ترجمه آهنگ juice wrld Life’s A Mess

[Pre-Chorus: Juice WRLD]
I belong with the one put on this earth for me
من به کسی تعلق دارم که برای من ساخته شده
Everybody has their someone, just gotta look and see
همه یه نیمه گم‌شده خودشون رو دارن، فقط باید دنبالش بگردن
I’m screaming out, “Lord, help me,” I’ve been lonely
من فریاد میزنم، “خدایا کمکم کن”، من تنها بوده‌ام
That’s when you accept me, then you set me free
این زمانیه که تو قبولم میکنی، بعد آزادم میکنی

ترجمه آهنگ Life’s A Mess

[Chorus: Juice WRLD]
Uh, sometimes life’s a mess
اوه، بعضی وقت‌ها زندگی داغونه
Uh, I get high when I’m upset
اوه، وقتی عصبانی‌ام های میکنم (مواد میزنم)
I remember when me and love didn’t click
زمانی رو یادم میاد که وقتی من و عشق به هم نمیخوردیم
Searchin’ for somethin’ real, then I found it
دنبال یه چیز واقعی میگشتم، بعد پیداش کردم
Uh, sometimes life’s a mess
اوه، بعضی وقت‌ها زندگی داغونه
Yeah, I get high when I’m upset
آره، وقتی عصبانی‌ام های میکنم (مواد میزنم)
I remember when me and love ain’t click
زمانی رو یادم میاد که وقتی من و عشق به هم نمیخوردیم
Lookin’ for somethin’ real, then I found it
دنبال یه چیز واقعی میگشتم، بعد پیداش کردم

ترجمه آهنگ Halsey Life’s A Mess

[Verse 2: Juice WRLD]
Been pretty fuckin’ bad, but it’s better now
قبلا خیلی بد بود، ولی الان بهتره
Through the trials and tribulations, I found my way out
از بین آزمایش‌ها و عذاب‌ها، راه نجات خودم رو پیدا کردم
Feel all of the good and bad vibrations all around
همه انرژی‌های خوب و بد اطراف رو حس میکنم
All around us, they surround us
همش اطرافمونه، احاطمون کردن
Was a lost cause with some lost love
It ain’t my fault, pain chose us
این تقصیر من نیست، درد ما رو انتخاب میکنه
Then I found her
و بعد من اون (دختره) رو پیدا کردم
My whole world turned upside down, uh
کل دنیام از این رو به اون رو شد، اوه
But for the better
ولی بهتر شد

ترجمه آهنگ juice wrld Life’s A Mess

[Pre-Chorus: Juice WRLD]
I belong with the one put on this earth for me
من به کسی تعلق دارم که برای من ساخته شده
Everybody has their someone, just gotta look and see
همه یه نیمه گم‌شده خودشون رو دارن، فقط باید دنبالش بگردن
I’m screaming out, “Lord, help me,” I’ve been lonely
من فریاد میزنم، “خدایا کمکم کن”، من تنها بوده‌ام
That’s when you accept me, then you set me free
این زمانیه که تو قبولم میکنی، بعد آزادم میکنی

ترجمه آهنگ Life’s A Mess

[Chorus: Juice WRLD & Halsey]
Uh, sometimes life’s a mess
اوه، بعضی وقت‌ها زندگی داغونه
Uh, I get high when I’m upset
اوه، وقتی عصبانی‌ام های میکنم (مواد میزنم)
I remember when me and love didn’t click
زمانی رو یادم میاد که وقتی من و عشق به هم نمیخوردیم
Searchin’ for somethin’ real, then I found it
دنبال یه چیز واقعی میگشتم، بعد پیداش کردم
Uh, sometimes life’s a mess
اوه، بعضی وقت‌ها زندگی داغونه
Yeah, I get high when I’m upset
آره، وقتی عصبانی‌ام های میکنم (مواد میزنم)
I remember when me and love ain’t click
زمانی رو یادم میاد که وقتی من و عشق به هم نمیخوردیم
Lookin’ for somethin’ real, then I found it
دنبال یه چیز واقعی میگشتم، بعد پیداش کردم

ترجمه آهنگ Halsey Life’s A Mess

[Verse 3: Halsey]
Thank God I finally found you
خدا رو شکر بالاخره تو رو پیدا کردم
You put the light in my eyes when I’m around you
وقتی اطراف تو هستم چشمام برق میزنه
I’m too flawed to hold you down, but
برای نگه‌داشتنت زیادی داغونم، ولی
Don’t wanna be here alone
نمیخوام اینجا تنها باشم
And I thank God I finally found you
و خدا رو شکر که تو رو پیدا گردم
I’ll put the light in your eyes if I’m allowed to
اگه اجازه داشته باشم باعث برق‌زدن چشمات میشم
I’m too flawed to hold you down, but
برای نگه‌داشتنت زیادی داغونم، ولی
Don’t wanna be here alone
نمیخوام اینجا تنها باشم

ترجمه آهنگ Halsey – More


دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن