‌ترجمه‌آهنگ Taylor Swift – So It Goes

‌ترجمه‌آهنگ Taylor Swift - So It Goes

Taylor Swift – So It Goes

[Verse 1]
See you in the dark
تورو توی تاریکی میبینم
All eyes on you, my magician
All eyes on us
همه چشما روی توعه، شعبده باز من، همه چشما رو ماست
You make everyone disappear, and
تو همه رو ناپدید میکنی و
Cut me into pieces
منو تیکه تیکه میکنی
Gold cage, hostage to my feelings
Back against the wall
قفس طلایی، احساساتمو درمقابل دیوار به گروگان میگیری
Trippin’, trip-trippin’ when you’re gone
وقتی میری، من میلغزم
‌ترجمه‌آهنگ Taylor Swift – So It Goes

[Pre-Chorus]
‘Cause we break down a little
چون ما یکم شکستیم
But when you get me alone, it’s so simple
ولی وقتی که تو منو تنها گذاشتی، شکستنم آسون بود
‘Cause baby, I know what you know
چون عزیزم من اون چیزی که میدونی رو میدونم
We can feel it
میتونیم حسش کنیم

[Chorus]
And all our pieces fall
و تموم تیکه های وجودمون خورد میشه
Right into place
درست توی همین مکان
Get caught up in a moment
توی یه لحظه گیر میکنیم
Lipstick on your face
رژلب روی صورتت
So it goes…
خب این میگذره…
I’m yours to keep
من مال توام تا نگه م داری
And I’m yours to lose
و من مال توام تا از دستم بدی
You know I’m not a bad girl, but I
میدونی که دختر بدی نیستم ولی من
Do bad things with you
کارای بدی با تو میکنم
So it goes…
خب این میگذره

‌ترجمه‌آهنگ Taylor Swift – So It Goes


[Verse 2]
Met you in a bar
توی یه بار دیدمت
All eyes on me, your illusionist
All eyes on us
همه چشما روی توست، شعبده و تردستیات، همه چشما رو ماست
I make all your grey days clear and
من تموم روزای خاکستری و گرفته ت رو واضح و روشن میکنم
Wear you like a necklace
مثل یه گردنبند، میپوشمت
I’m so chill, but you make me jealous
خیلی خونسردم اما تو منو حسود میکنی
But I got your heart
ولی من قلبتو برای خودم دارم
Skippin’, skip-skippin’ when I’m gone
وقتی میرم قلبم تند تند میزنه
[Pre-Chorus]
‘Cause we break down a little
But when I get you alone, it’s so simple
‘Cause baby, I know what you know
We can feel it

[Chorus]
And all our pieces fall
Right into place
Get caught up in a moment
Lipstick on your face
So it goes…
I’m yours to keep
And I’m yours to lose
You know I’m not a bad girl, but I
Do bad things with you
So it goes…
[Refrain]
Come here, dressed in black now
So, so, so it goes
Scratches down your back now
So, so, so it goes

‌ترجمه‌آهنگ Taylor Swift – So It Goes

[Bridge]
You did a number on me
تو روی من یه شماره گذاشتی
But, honestly, baby, who’s counting?
ولی عزیزم بیا صادق باشیم، کی اینجا داره میشمره؟
I did a number on you
من یه شماره روی تو گذاشتم
But, honestly, baby, who’s counting?
ولی عزیزم بیا صادق باشم، کی اینجا داره میشمره؟
You did a number on me
But, honestly, baby, who’s counting?
Who’s counting?
کی داره میشمره؟
(1, 2, 3)
یک دو سه


[Chorus]
And all our pieces fall (pieces fall)
Right into place
Get caught up in a moment (caught up, caught up)
Lipstick on your face
So it goes (goes)…
I’m yours to keep (oh)
And I’m yours to lose (baby)
You know I’m not a bad girl, but I
Do bad things with you
So it goes…
‌ترجمه‌آهنگ Taylor Swift – So It Goes


[Refrain]
Come here, dressed in black now
بیا اینجا، الان یه لباس مشکی پوشیدم
So, so, so it goes
خب این میگذره
Scratches down your back now
So, so, so it goes
تو برگشتی، الان سختی ها از بین میره
خب این میگذره
Come here, dressed in black now
So, so, so it goes
Scratches down your back now
So, so, so it goes

ترجمه آهنگ Taylor Swift – Daylight

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن