1-800-273-8255 – Logic feat. AlessiaCara & Khalid متن و ترجمه آهنگ

1-800-273-8255 - Logic feat. AlessiaCara & Khalid متن و ترجمه آهنگ

1-800-273-8255 – Logic feat. AlessiaCara & Khalid متن و ترجمه آهنگ

سلام . امروز برای شما متن و ترجمه آهنگ جدید 1-800-273-8255 از Logic feat. AlessiaCara & Khalid رو آماده کردیم. امیدواریم خوشتون بیاد 🙂

◼️ زندگى نامه كوتاه از خواننده:
آلیسیا کارچیولو (متولد 11 ژوئیه 1996)، که بیشتر با نام آلیسا کارا شناخته می‌شود خواننده و نویسنده آهنگ از کشور کانادا می‌باشد.او هم‌ اکنون برای مؤسسه ایی پی و دف جم ریکوردینگ می‌خواند و با آهنگ Here (اينجا) از آلبوم Know It All (همه چیز را بدان) که در 13 نوامبر 2015 منتشر شده مشهور شده است. این آهنگ بدون پشتیبانی و تبلیغ به جمع 10 آهنگ برتر در ایالات متحده و 20 آهنگ برتر در کشور کانادا راه یافت.

  • هنرمند: Logic
  • هنرمند برجسته: Alessia Cara, Khalid
  • آهنگ: 1-800-273-8255
  • انتشار: 2017
  • آلبوم : Everybody
  • آهنگسازان : Bobby Hall II; Arjun Ivatury; Alessia Caracciolo; Khalid Robinson; Drew Taggart

ترجمه و متن :

I’ve been on the low
سعی می کنم دیده نشم

I been taking my time
عجله نمی کنم ( وقت میزارم )

I feel like I’m out of my mind
حس می کنم روی ذهنم کنترل ندارم

It feel like my life ain’t mine
حس می کنم زندگیم مال خودم نیست

Who can relate?
کی میتونه ارتباط برقرار کنه؟

I’ve been on the low
سعی می کنم دیده نشم

I been taking my time
عجله نمی کنم ( وقت میزارم )

I feel like I’m out of my mind
حس می کنم روی ذهنم کنترل ندارم

It feel like my life ain’t mine
حس می کنم زندگیم مال خودم نیست

( on the low در انگلیسی به معنای پنهان ماندن است. احساس گمگشدگی دارد و نمی تواند دلیل زندگیش را درک کند. )

I don’t wanna be alive
نمی خوام زنده باشم

I don’t wanna be alive
نمی خوام زنده باشم

I just wanna die today
فقط می خوام امروز بمیرم

I just wanna die
فقط می خوام بمیرم

I don’t wanna be alive
نمی خوام زنده باشم

I don’t wanna be alive
نمی خوام زنده باشم

I just wanna die
فقط می خوام بمیرم

And let me tell you why
بزار بهت بگم چرا

( بارها شده که با خود درباره مردن فکر کنیم اما آنها تنها فکرهایی گذرا هستند. اما در این بخش شخصیت اصلی گویا از ته دل مرگ را می خواهد از همه چیز خسته شده و نمی خواهد باشد. )

All this other shit I’m talkin’ ’bout they think they know it
تمام این چیزای کوفتی که دربارشون حرف می زنمو فکر می کنن می دونن

I’ve been praying for somebody to save me, no one’s heroic
دعا می کنم یه نفر نجاتم بده، هیچکس قهرمان نیست

And my life don’t even matter
و زندگی حتی اهمیتم نداره

I know it I know it I know I’m hurting deep down but can’t show it
می دونم می دونم می دونم از عمق وجودم ضربه می خورم ولی نمی تونم نشون بدم

I never had a place to call my own
جایی رو ندارم که بگم برای منه

I never had a home
هیچ وقت خانه ای نداشتم

Ain’t nobody callin’ my phone
هیچکس به گوشیم زنگ نمیزنه

Where you been? Where you at? What’s on your mind?
کجا بودی؟ کجایی؟ چی تو سرته؟

They say every life precious but nobody care about mine
می گن زندگی همه با ارزشه اما هیچکس به ( زندگی ) من اهمیت نمیده

( شاید بیشتر کسانی که روزی قصد داشته اند خودشان را بکشند با این قسمت آهنگ رابطه برقرار کنند. فرد از درون احساس از هم گسیختگی می کند اما در ظاهر چیزی نشان نمی دهد. حس می کند برای همه بی ارزش است و جایی ندارد. )

I’ve been on the low
سعی می کنم دیده نشم

I been taking my time
عجله نمی کنم ( وقت میزارم )

I feel like I’m out of my mind
حس می کنم روی ذهنم کنترل ندارم

It feel like my life ain’t mine
حس می کنم زندگیم مال خودم نیست

Who can relate?
کی میتونه ارتباط برقرار کنه؟

I’ve been on the low
سعی می کنم دیده نشم

I been taking my time
عجله نمی کنم ( وقت میزارم )

I feel like I’m out of my mind
حس می کنم روی ذهنم کنترل ندارم

It feel like my life ain’t mine
حس می کنم زندگیم مال خودم نیست

( on the low در انگلیسی به معنای پنهان ماندن است. احساس گمگشدگی دارد و نمی تواند دلیل زندگیش را درک کند. )

I want you to be alive
می خوام که زنده بمونی

I want you to be alive
می خوام که زنده بمونی

You don’t gotta die today
امروز نباید بمیری

You don’t gotta die
نباید بمیری

I want you to be alive
می خوام که زنده بمونی

I want you to be alive
می خوام که زنده بمونی

You don’t gotta die
نباید بمیری

Now lemme tell you why
حالا بزار من بهت بگم چرا

( در این قسمت گویا فردی دیگر شروع به صحبت می کند، کسی که می خواهد نفر قبلی که می خواست خود را بکشد از این کار منصرف کند. این فرد در واقع همان مشاور مرکز پیشگیری از خودکشی است. )

It’s the very first breath
وقتی سرت زیر آب است و در حال غرق شدنی

When your head’s been drowning underwater
اولین کاری که باید بکنی نفس کشیدن است

( زیر آب بودن برابر است با نا امیدی و نفس کشیدن و بیرون آوردن سر از زیر آب دلیلی برای بدست آوردن امید است. )

And it’s the lightness in the air
و وقتی سینه به سینه معشوق

When you’re there
قرار می گیری

Chest to chest with a lover
هوا سبک می شود

( کسی که افسرده است روی قفسه سینه خود سنگینی خفه کننده ای را حس می کند. کسی که دوستش دارید می تواند این سنگینی را تغییر دهد و هوای نفس کشیدنتان را سبک کند. )

It’s holding on, though the road’s long
تمام طول مسیر ادامه داره

And seeing light in the darkest things
دیدن روشنایی در تاریک ترین چیزها

( در بدترین شرایط نیز باید امید داشت و در تمام طول زندگی این امید را نگه داشت. )

And when you stare at your reflection
و وقتی به انعکاس خود خیره میشی

Finally knowing who it is
بالاخره می فهمی کیه

I know that you’ll thank God you did
می دونم برای انجامش خدا رو شکر می کنی

( بسیاری از افراد مشکلشان این است که خود را نمی شناسند. از او می خواهد به انعکاس خود در آینه نگاه کند خود را قبول داشته باشد و بشناسد تا بتواند به خود عشق بورزد. )

I know where you been, where you are, where you goin’
می دونم کجا بودی، کجا هستی، کجا میری

I know you’re the reason I believe in life
می دونم تو دلیل ایمانم به زندگی هستی

What’s the day without a little night?
روزی که یکم شب نداشته باشه چیه؟

I’m just tryna shed a little light
من فقط سعی دارم یکم نور بتابونم

It can be hard
می تونه سخت باشه

It can be so hard
می تونه سخت باشه

But you gotta live right now
اما تو الان باید زندگی کنی

You got everything to give right now
الان همه چی برای دادن داری

( نفر دوم در حال دلداری دادن است و می گوید همه چیز به این شکل نمی ماند حالت بهتر خواهد شد. )

I’ve been on the low
سعی می کنم دیده نشم

I been taking my time
عجله نمی کنم ( وقت میزارم )

I feel like I’m out of my mind
حس می کنم روی ذهنم کنترل ندارم

It feel like my life ain’t mine
حس می کنم زندگیم مال خودم نیست

Who can relate?
کی میتونه ارتباط برقرار کنه؟

I’ve been on the low
سعی می کنم دیده نشم

I been taking my time
عجله نمی کنم ( وقت میزارم )

I feel like I’m out of my mind
حس می کنم روی ذهنم کنترل ندارم

It feel like my life ain’t mine
حس می کنم زندگیم مال خودم نیست

( on the low در انگلیسی به معنای پنهان ماندن است. احساس گمگشدگی دارد و نمی تواند دلیل زندگیش را درک کند. )

I finally wanna be alive
بالاخره می خواهم زنده بمونم

I finally wanna be alive
بالاخره می خواهم زنده بمونم

I don’t wanna die today
نمی خوام بمیرم امروز

I don’t wanna die
نمی خوام بمیرم

I finally wanna be alive
بالاخره می خواهم زنده بمونم

I finally wanna be alive
بالاخره می خواهم زنده بمونم

I don’t wanna die
نمی خوام بمیرم

I don’t wanna die
نمی خوام بمیرم

( بالاخره کسی که تصمیم به خودکشی داشت از قصد خود پشیمان می شود و دوباره دلیلی برای زنده ماندن پیدا می کند. )

Pain don’t hurt the same, I know
درد دیگه مثل قبل بهم آسیب نمیزنه، می دونم

The lane I travel feels alone
مسیری که من پیمودم حس تنهایی داشت

But I’m moving ’til my legs give out
اما من تا جایی که پاهام بکشه ادامه می دم

And I see my tears melt in the snow
اشکامو می بینم که توی برف ذوب میشن

But I don’t wanna cry
اما نمی خوام گریه کنم

I don’t wanna cry anymore
نمی خوام دیگه گریه کنم

I wanna feel alive
می خوام زنده بودنو حس کنم

I don’t even wanna die anymore
حتی دیگه نمی خوام بمیرم

Oh I don’t wanna
آه نمی خوام

I don’t wanna
نمی خوام

I don’t even wanna die anymore
حتی دیگه نمی خوام بمیرم

رفرش کنید
Logic_feat_Alessia_Cara_Khalid

 

منبع : Textunes

بیشتر بخوانید :

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن