موسیقی آنلاین + A Million Dreams – Ziv Zaifman ترجمه آهنگ

a million dreams - ziv zaifman

A Million Dreams – Ziv Zaifman ترجمه آهنگ

[audiotrack title=”A Million Dreams” songwriter=”َZiv Zaifman” mp3=“https://wiboweb.com/wp-content/uploads/2019/10/02-A-Million-Dreams.mp3” buttontext=”دانلود آهنگ” width=”300″ height=”500″]

I close my eyes and I can see

چشمام رو میبندم و میتونم ببینم

The world that’s waiting up for me

که دنیا منتظر من مونده

That I call my own

خودم رو صدا میزنم

Through the dark, through the door

در میان تاریکی ، در میان در

Through where no one’s been before

در میان جایی که کسی قبلا نبوده

But it feels like home

جایی درست برام مثل خونه میمونه

They can say, they can say it all sounds crazy

اونا میتونند بگن ، اونا میتونند بگن که همه چیز احمقانه به نظر میرسد

They can say, they can say I’ve lost my mind

اونا میتونند بگن ، اونا میتونند بگن که من عقلم رو از دست دادم

I don’t care, I don’t care, so call me crazy

برام اهمیتی نداره ، اهمیتی نمیدم ، بهم بگو دیوونه

We can live in a world that we design

ما میتونیم توی دنیایی که خودمون ساختیم زندگی کنیم

‘Cause every night I lie in bed

بخاطر شبهایی که توی تختم دراز کشیدم

The brightest colors fill my head

درخشان ترین رنگ ها سرم را پر میکند

A million dreams are keeping me awake

یک میلیون رویا مرا بیدار نگه میدارد

I think of what the world could be

می اندیشم که دنیا میتوانست چگونه باشد

A vision of the one I see

چشم اندازی از آنچه من میبینم

A million dreams is all it’s gonna take

یک میلیون رویا همه ی چیزی ست که میخواهد

A million dreams for the world we’re gonna make

یک میلیون رویا برای دنیایی که برآنیم که بسازیم

There’s a house we can build

یه خونه ای هست که میتونیم بسازیم

Every room inside is filled

تمام اطاق های داخلش پر شده چیزهایی از

With things from far away

چیزهایی که دور از دسترسه

The special things I compile

با چیزهایی که من جمع کردم

Each one there to make you smile

هر کدامشان برای این است که تو لبخند بزنی

On a rainy day

در یه روز بارانی

Runaway to a world that we design

بیا فرار کنیم به دنیایی که ما طراحیش کردیم

Every night I lie in bed

هر شب که به بستر خواب میروم

The brightest colors fill my head

درخشان ترین رنگ ها سرم را پر میکند

However big, however small

هر چند بزرگ یا کوچک

Let me be part of it all

بگذار بخشی از آن باشم

Share your dreams with me

مرا در رویاهایت سهیم کن

You may be right, you may be wrong

گرچه حق با تو باشد یا که اشتباه کنی

But say that you’ll bring me along

ولی بگو که مرا با خودت میبری

To the world you see

به دنیایی که به آن مینگری

To the world I close my eyes to see

به دنیایی که برای دیدنش چشمانم را میبندم

I close my eyes to see

چشمانم را میبندم تا ببینم

Copied with permission from a telegram channel called lovemusicwithlyrics

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن