ترجمه آهنگ + دانلود موسیقی Alec Benjamin – If I Killed Someone For You

ترجمه آهنگ Alec Benjamin - If I Killed Someone For You

ترجمه آهنگ Alec Benjamin – If I Killed Someone For You

[Verse 1]

Sorry that I did this
متاسفم که اینکارو کردم
The blood is on my hands
خون روی دستامه
I stare at my reflection
به تصویر خودم خیره میشم
I don’t know who I am
نمیدونم کی هستم
Practice my confession
اعتراف نامه ام رو تمرین میکنم
In case I take the stand
درصورتی که موقعیتش پیش اومد
I’ll say I learned my lesson
میگم که من درسمو یاد گرفتم
I’ll be a better man
من مرد بهتری خواهم بود
I’m packing up my things
دارم‌ وسایلمو جمع میکنم
And I’m wiping down the walls
و دیوار هارو پاک میکنم
I’m rinsing off my clothes
دارم لباس هامو میشورم
And I’m walking through the halls
و از راهروها میگذرم
I did it all for her
من همه ی این کارها رو بخاطر اون (دختره) کردم
So I felt nothing at all
پس هیچی رو حس نکردم
I don’t know what she’ll say
نمیدونم اون قراره چی بگه
So I’ll ask her when she calls
پس وقتی تماس گرفت ازش میپرسم

ترجمه آهنگ Alec Benjamin – If I Killed Someone For You

[Chorus]

Would you love me more (Would you love me more)
منو بیشتر دوست خواهی داشت؟
If I killed someone for you?
اگر بخاطرت کسی رو بکشم؟
Would you hold my hand (Would you hold my hand)
دستم رو خواهی گرفت؟
They’re the same ones that I used
اونا(دستام) همونایی هستن که ازشون استفاده کردم
When I killed someone for you
وقتی که یکی رو بخاطرت کشتم
Would you turn me in (Would you turn me in)
من رو به پلیس گزارش خواهی کرد؟
When they say I’m on the loose?
وقتی دیگران میگن من کسی ام که سست شده؟
Would you hide me when (Would you hide me when)
My face is on the news?
من رو مخفی میکنی وقتی که صورتم توی خبرها هست؟
‘Cause I killed someone for you
چون من یکی رو بخاطر تو کشتم

[Chorus]

I hear the sirens coming
صدای آژیر رو میشنوم که نزدیک میشه
I see the flashing lights
چراغ های چشمک زن‌ رو میبینم
I’m driving through the suburbs
دارم به سمت حومه شهر میرونم
Wearing my disguise
درحالی که لباس مبدل تنمه
I show up at her doorstep
جلو در خونش حاضر میشم
To look her in the eyes
تا توی چشماش نگاه کنم
I tell her that it’s me
بهش میگم که این منم
But she doesn’t recognize
ولی اون نمیشناسه
Can’t you see I’m running?
نمیتونی ببینی دارم فرار میکنم؟
Said I need a place to hide
گفتم به یه جا برای مخفی شدن نیاز دارم
I’ve gotta ask you something
باید ازت یه چیزی بپرسم
Could you please let me inside?
میشه لطفا بزاری بیام تو؟
Just let me explain
فقط بزار توضیح بدم
No I wouldn’t tell you lies
نه من بهت دروغ نمیگم
I know you’ll understand
میدونم که متوجه خواهی شد( درک میکنی)
If you let me stay the night
اگه بزاری شب رو بمونم

[Chorus]

Would you love me more (Would you love me more)
If I killed someone for you?
Would you hold my hand (Would you hold my hand)
They’re the same ones that I used
When I killed someone for you
Would you turn me in (Would you turn me in)
When they say I’m on the loose?
Would you hide me when (Would you hide me when)
My face is on the news?
‘Cause I killed someone for you
(ترجمه تکراری)

[Bridge]

You have to understand that
تو باید اینو بفهمی
The one I killed is me
کسی که کشتمش خودم هستم
Changing what I was
چیزی که بودم رو تغییر دادم
For what you wanted me to be
بخاطر چیزی که تو میخواستی باشم
I followed your direction
من جهت تو رو دنبال کردم
Did everything you asked
هرکاری که خواستی کردم
I hope that makes you happy
امیدوارم این خوشحالت کنه
‘Cause there’s just no turning back
چون دیگه راه برگشتی نیست

[Chorus]

Would you love me more (Would you love me more)
If I killed someone for you?
Would you hold my hand (Would you hold my hand)
They’re the same ones that I used
When I killed someone for you
Would you turn me in (Would you turn me in)
When they say I’m on the loose?
Would you hide me when (Would you hide me when)
My face is on the news?
‘Cause I killed someone for you
(تکراری)

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن