ترجمه آهنگ + دانلود موسیقی Alice Merton – No Roots

ترجمه آهنگ Alice Merton – No Roots

آخرین بروزرسانی : اردیبهشت 99
Due to Copyright rules, all mp3 files are deleted.

[Verse 1]

I like digging holes and hiding things inside them
من عاشق کندن حفره و قایم کردن چیزا درونشونم
When I grow old, I hope I won’t forget to find them
وقتی بزرگ شدم امیدوارم یادم نره که پیداشون کنم
‘Cause I’ve got memories and travel like gypsies in the night
چون خاطرات دارم و مانند کلی ها شبها سفر میکنم
ترجمه آهنگ Alice Merton No Roots

[Verse 2]

I build a home and wait for someone to tear it down
یه خونه ساختم و منتظر موندم یکی بیاد خرابش کنه
Then pack it up in boxes, head for the next town running
بعد جمعش کنم برم شمت شهر بعدی
‘Cause I’ve got memories and travel like gypsies in the night

[Pre-Chorus]

And a thousand times I’ve seen this road
و هزاران بار این مسیر رو دیدم
A thousand times
هزاران بار

[Chorus]

I’ve got no roots
من هیچ ریشه ای ندارم
But my home was never on the ground
ولی خونه ام هیچوقت روی زمین نبوده
I’ve got no roots
But my home was never on the ground
I’ve got no roots
I’ve got no roots
I’ve got no roots
But my home was never on the ground
I’ve got no roots
But my home was never on the ground
I’ve got no roots
I’ve got no roots

[Verse 3]

I like standing still but that’s just a wishful plan
دوست دارم یه جا ثابت بمونم ولی این یه نقشه رویایی عه
Ask me where I come from, I’ll say a different land
ازم بپرس اهل کجام، اسم یه سرزمین متفاوت رو میگم
But I’ve got memories and travel like gypsies in the night

[Verse 4]

I count gates and numbers, then play the guessing game
دروازه ها و اعداد رو میشمرم، بعد بازیه حدس زدن رو میکنم
It’s just the place that changes, the rest is still the same
این فقط جاییه که تغییر میکنه، بقیش هنوز مثل قبله
But I’ve got memories and travel like gypsies in the night

[Pre-Chorus]

And a thousand times I’ve seen this road
A thousand times

[Chorus]

I’ve got no roots
But my home was never on the ground
I’ve got no roots
But my home was never on the ground
I’ve got no roots
I’ve got no roots
I’ve got no roots
But my home was never on the ground
I’ve got no roots
But my home was never on the ground
I’ve got no roots
I’ve got no roots

[Bridge]

I like digging holes, hiding things inside them
When I grow old, I won’t forget to find them
I like digging holes, hiding things inside them
When I grow old, I won’t forget to find them
I’ve got no roots
No roots

[Chorus]

I’ve got no roots
But my home was never on the ground
I’ve got no roots
But my home was never on the ground
I’ve got no roots
I’ve got no roots
I’ve got no roots
But my home was never on the ground
I’ve got no roots
But my home was never on the ground
I’ve got no roots
I’ve got no roots
(No!)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن