ترجمه آهنگ Anne Marie – Bad Girlfriend

ترجمه آهنگ Anne Marie - Bad Girlfriend

“Bad girlfriend” By Anne Marie

[Intro]

I’m a bad girlfriend
انگار یه دوست‌دختر بدم برات
I’m a bad girlfriend
انگار یه دوست‌دختر بدم برات

(Huh)

[Verse 1]

You cancel plans for me, I cancel ours on you
تو برنامه‌هات رو برای باهم بودنمون کنسل میکنی… منم دوباره برنامه‌هاتو بهم‌میزنم

Say I’d be back early, I don’t get in ’til 2
بهت میگم «زود برمیگردم خونه…» اما تا ساعت دوی نصفه‌شب نمیام…

You ask me where I’ve been, I tell you something vague
ازم میپرسی «تا این موقع کجابودی؟» میگم یه ‌جای نامعلووم

Think I messed up again, what can I say?
فک‌کنم بازم گندزدم… چه‌ توضیحی میتونم بهت بدم؟؟؟
ترجمه آهنگ Anne Marie – Bad Girlfriend

[Pre-Chorus 1]

Your mum said that she hates me, thinks I’m fucking lazy
مامانت بهم میگه خیلی ازم متنفره… فک‌میکنه زیاد ازحد تنملو بی‌عرضه‌م

Your friends keep on telling you to leave me ’cause I’m crazy
دوستات مدام بهت میگن منو ول کنی و بری چون (فک‌‌میکنن) دیوونه‌م

I do some shit you can’t forgive
میدونم یه‌کارایی کردم که نمیتونی فراموش کنی و ببخشی منو

But you better get used to it
اما بهتره که بهشون عادت کنی

[Chorus]

I’m a bad girlfriend, I’m a bad girlfriend
من دوست‌دختره بدیم برات… دوست‌دختره بدیم برات..

You tell me your birthday, I forgot again
تاریخ تولدتو بهم گفتی… اما مدام فراموش میکنم

I’m a bad girlfriend, I’m a bad girlfriend
I can see you calling, I’m not answering
میبینم که داری زنگ میزنی… اما دلم‌نمیخواد جواب بدم

I’m laughing but I don’t think that you’re funny
با اینکه وانمود میکنم دارم به‌حرفات میخندم… اما فک‌‌نمیکنم خیلی بامزه باشی?

I’m staying ’cause you give me all your money
میدونی چرا هنوزم پیشتم… چون میدونم همه‌ی پولاتو به‌من میدی

I’m a bad girlfriend
من دوست‌دختره بدیم برات

I’m a bad girlfriend (friend)
من دوست‌دختره بدیم براات
Huh, yeah
آرررع

[Post-Chorus]

I’m a, I’m a, I’m a
من یه… من یه..

I’m a bad bad girl
من یه‌دوست دختره بدم برات

I’m a, I’m a
من یه… من یه…

I’m a bad bad girl, girlfriend (haha)
من یه دوست ‌دختره بدم براات
I’m a, I’m a, I’m a
I’m a bad bad girl
I’m a, I’m a
I’m a bad bad girl, girlfriend, yeah
ترجمه آهنگ Anne Marie – Bad Girlfriend

[Verse 2]

You make me dinner then, I order take-away
تو برام شام درست میکنی…اما من غذای آماده سفارش میدم

You wanna meet my friends, I say another day
میگی میخوای بادوستام آشنا بشی… من میگم بذارش برای یه‌‌وقت دیگه

You trust me with your keys and I fuck up your car
تو با خیال‌راحت سوئیچ ماشینتو میدی به‌من… و من گند میزنم به ماشینت??

You’re gonna stay with me, I break your heart
تو میخوای بامن زندگی کنی ولی من مدام قلبتو میشکنم

[Pre-Chorus 2]

‘Cause I’m one in a million, more like in a billion
چون من یه‌ادم خاصم… درست مثه یک‌نفر ازبین یک‌میلیون آدم یاشایدم ازبین یک میلیارد نفر

I don’t think it’s cheating if I’m kissing other women
فک‌نمیکنم این یه‌خیانت باشه ،اگه یه‌زن دیگه‌رو ببوسم

I do some shit you can’t forgive
میدونم یه‌کارایی کردم که نمیتونی فراموش کنی وببخشی منو

And you better get used to it
اما بهتره بهشون عادت کنی

[Chorus]

I’m a bad girlfriend, I’m a bad girlfriend
You tell me your birthday, I forgot again
I’m a bad girlfriend, I’m a bad girlfriend
I can see you calling, I’m not answering
I’m laughing but I don’t think that you’re funny
I’m staying ’cause you give me all your money
I’m a bad girlfriend
I’m a bad girlfriend (friend), huh, yeah, woo

[Post-Chorus]

I’m a, I’m a, I’m a
من یه…من یه…من یه

I’m a bad bad girl
من یه دوست‌دختره بدم برات

I’m a, I’m a
من یه… من یه…

I’m a bad bad girl, girlfriend (but you already knew)
من یه دوست‌ختره بدم برات( و خودتم اینو خوب میدونی)

I’m a, I’m a, I’m a
من یه… من یه

I’m a bad bad girl
دوست‌دختره بدم برات

I’m a, I’m a
من یه… من یه…

I’m a bad bad girl, girlfriend
من دوست‌دختره بدیم برات…

[Bridge]

You should be with someone who’s
تو باید با یه‌نفر باشی که…

Always gonna wake up with you
همیشه کنار تو ازخواب بیدارشه

Always gonna tell you the truth
یکی که همیشه حقیقتو کف دستت بزاره

And not lie to you like I do
نه مثه من که مدام دروغ میگم

You should be with someone else
تو واقعا باید با یه‌نفر دیگه باشی

Someone who is not myself
هرکس به‌غیراز من… کسی که اصلا شبیه من نباشه

You know I’m not good for your health
میدونی که حتی من برا‌ی سلامتیت هم مضرم

And everyone else can tell
اینو که همه فهمیدن…

I’m a bad girlfriend, yeah
من دوست‌دختره بدیم برااااات… آره

[Outro]

I’m a, I’m a, I’m a
I’m a bad bad girl (haha, y’all)
I’m a, I’m a
I’m a bad bad girl, girlfriend (but you already knew that)
I’m a, I’m a, I’m a
I’m a bad bad girl (that I’m bad)
I’m a, I’m a
I’m a bad bad girl, girlfriend, yeah (I’m bad, bad, bad)
I’m a, I’m a, I’m a
I’m a bad bad girl (yeah)
I’m a, I’m a
I’m a bad bad girl, girlfriend (but you already knew that)
I’m a, I’m a, I’m a
I’m a bad bad girl (I’m a bad, I’m a bad, bad, bad)
I’m a, I’m a
I’m a bad bad girl, girlfriend, yeah

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن