ترجمه آهنگ + دانلود موسیقی Beyonce – Bigger

ترجمه آهنگ Beyonce - Spirit

ترجمه آهنگ Beyonce – Bigger

ترجمه آهنگ Beyonce – Bigger

[Intro: Beyoncé]

If you feel insignificant, you better think again
اگه احساس ناچیز بودن میکنی بهتره دوباره فکر کنی
Better wake up because you’re part of something way bigger You’re part of something way bigger
بهتره بیدار شی چون تو بخشی از یه چیز خیلی با عظمتی
Not just a speck in the universe Not just some words in a bible verse
نه فقط یه ذره در جهان
نه فقط یه جمله از یه آیه ی انجیل
You are the living word Ah‚ you’re part of something way bigger
تو کلام زنده ای(تو روی همه تاثیر داری)
تو بخشی از یه چیز خیلی با عظمتی
Bigger than you‚ bigger than we Bigger than the picture they framed us to see
با عظمت تر از تو، با عظمت تر از ما
با عظمت تر از تصویری که ساختن تا ببینیم
But now we see it And it ain’t no secret‚ no
ولی دیگه میبینیمش
دیگه از جمله اسرار نیست

[Refrain: Beyoncé]

Understand the truth ’bout that question in your soul
از حقیقتِ سوالی که در اعماق روحته سر در بیار
Look up, don’t look down, then watch the answers unfold
بالا رو نگاه کن، پایینو نگاه نکن، بعد جواب آشکار شده رو تماشا کن
Life is your birthright‚ they hid that in the fine print
زندگی حقیه که از لحظه تولد داشتی، اونا تو نوشته های ریز و مبهم قایمش کردن
Uh, take the pen and rewrite it Step out your estimate
یه قلم بردار و دوباره بنویسش
از داوری ها شونه خالی کن
Step in your essence and know that you’re excellent
گوهر وجودتو حس کن و بدون که تو بینظیری
Rise (Rise), the spirit is teachin’
اوج بگیر، همونطور که ارواح مردگان بهت آموزش میدن
Oh‚ I’m not just preachin’, I’m takin’ my own advice
من فقط موعظه نمیکنم، من خودمم هم از این نصیحتم استفاده میکنم

[Verse: Beyoncé]

Let mama let you know (Let you know) Mama’s just tryin’, I can’t get no days off
میخوام بدونی که مامان خیلی تلاش میکنه و یه روزم نمیتونه مرخصی بگیره
I don’t get no days off Truly, I’m feelin’ it, I had to say that thing twice
یه روزم مرخصی ندارم، حقیقتا حس میکنم، همه چیو دو بار باید بگم
Tryin’ to be a good wife Still really hard, I can’t lie
سعی میکنم همسر خوبی باشم، نمیتونم دروغ بگم هنوزم کار سختیه
But I promised you I will fight, so I fight
ولی بهت قول میدم که میجنگم
پس میجنگم
If you feelin’ frustrated and (Oh) You’re sinkin’, I’m jumpin’ in (Oh)
اگه احساس درموندگی میکنی
اگه داری غرق میشی من میپرم تو(تا نجاتت بدم)
Forgiveness is key because we’re fightin’ something way bigger
بخشش راه حله چون ما داریم با یه چیزی خیلی با عظمت میجنگیم
You’ll never lose, we are winners I’ll be the roots, you be the tree
هرگز نمیبازی، ما همیشه برنده ایم
من ریشه میشم و تو درخت
Pass on the fruit that was given to me Legacy, ah, we’re part of something way bigger
بیا میوه ای که به من بخشیدن رو (به آیندگاه) منتقل کنیم
میراث، ما بخشی از یه چیز خیلی با عظمتیم

[Chorus: Beyoncé]

Bigger, you’re part of something way better
با عضمت، تو بخشی از یه چیز خیلی بهتری
Bigger than you, bigger than we Bigger than the picture they framed us to see
با عظمت تر از تو، با عظمت تر از ما
با عظمت تر از تصویری که ساختن تا ببینیم
Legacy, oh, you’re part of something way bigger
میراث، تو بخشی از یه چیز خیلی با عظمتی

ترجمه آهنگ Beyonce – Bigger

[Bridge: Beyoncé]

Let love be the water I pour into you and you pour into me
بذار عشق آبی باشه که من در تو بریزم و تو در من
There ain’t no drought here Bloom into our actual powers
دیگه هیچ خشکسالی ای اینجا وجود نداره، در قدرت حقیقی ما شکوفا میشه
I’ll be your sanctuary, you just don’t know it yet You just don’t know it yet
من مخفیگاه تو میشم، تو فقط هنوز نمیدونی
No matter how hard it gets
مهم نیست چقدر اوضاع سخت بشه
You got my blood in ya And you’re gonna rise
خون من در تو جریان داره و تو قرار اوج بگیری

[Chorus: Beyoncé & RAYE]

You’re part of something way bigger
تو بخشی از یه چیز خیلی با عظمتی
Bigger than you, bigger than me Bigger than the picture they framed us to be, yeah
با عظمت تر از تو، با عظمت تر از ما
با عظمت تر از تصویری که ساختن تا باشیم
Ooh, ooh, you’re part of something way bigger
تو بخشی از یه چیز خیلی با عظمتی

[Refrain: Beyoncé]

Understand the truth ’bout that question in your soul (Bigger)
از حقیقتِ سوالی که در اعماق روحته سر در بیار
Look up, don’t look down, then watch the answers unfold (Bigger)
بالا رو نگاه کن، پایینو نگاه نکن، بعد جواب آشکار شده رو تماشا کن
Life is your birthright, they hid that in the fine print (Bigger)
زندگی حقیه که از لحظه تولد داشتی، اونا تو نوشته های ریز و مبهم قایمش کردن
Take the pen and rewrite it Step out your estimate
یه قلم بردار و دوباره بنویسش
از داوری ها شونه خالی کن
Step in your essence and know that you’re excellent Rise, the spirit is teachin’
گوهر وجودتو حس کن و بدون که تو بینظیری
Oh, I’m not just preachin’, I’m takin’ my own advice
من فقط موعظه نمیکنم، من خودمم هم از این نصیحتم استفاده میکنم

[Outro: Beyoncé]

If you feel insignificant, you better think again
اگه احساس ناچیز بودن میکنی بهتره دوباره فکر کنی
Better wake up ’cause you’re part of something way bigger
بهتره بیدار شی چون تو بخشی از یه چیز خیلی با عظمتی
You’re part of something way bigger I’ll be the roots, you be the tree
تو بخشی از یه چیز خیلی با عظمتی
من ریشه میشم و تو درخت
Pass on the fruit that was given to me Legacy, ah, we’re part of something way bigger
بیا میوه ای که به من بخشیدن رو (به آیندگاه) منتقل کنیم
میراث، ما بخشی از یه چیز خیلی با عظمتیم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن