ترجمه آهنگ + دانلود موسیقی Billie Eilish – All The Good Girls Go To Hell

ترجمه آهنگ Billie Eilish - All The Good Girls Go To Hell

ترجمه آهنگ Billie Eilish – All The Good Girls Go To Hell

 

دانلود

[Intro]

My Lucifer is lonely
لوسیفر من تنهاست
(لوسیفر اسم دیگه ی شیطانه )

[Verse 1]

Standing there, killing time
اونجا ایستادم، وقت میکشم
Can’t commit to anything but a crime
هیچکاری جز جرم نمیتونم انجام بدم
Peter’s on vacation, an open invitation
پیتر تو تعطیلاته، یه دعوت نامست
(سینت پیتر اسم ی کشیشه ک میگن یکی از نگهبانهای درای بهشته. اگ اون تو تعطیلات باشه،همه میرن تو بهشت)
Animals, evidence
حیوونا، شواهد
Pearly gates look more like a picket fence
درهای مرواریدی(درای بهشت)بیشتر شبیه حصارن
Once you get inside ’em
وقتی که رفتی توشون
Got friends but can’t invite them
دوستهایی داری ولی نمیتونی دعوتشون کنی

(هیلز به معنای تپه یه جای مشهور تو کالیفرنیا)

[Pre-Chorus]

Hills burn in California
تپه ها توی کالیفرنیا میسوزن
My turn to ignore ya
نوبت منه که تو رو نادیده بگیرم
Don’t say I didn’t warn ya
نگی که بهت هشدار ندادم

[Chorus]

All the good girls go to Hell
همه ی دخترای خوب میرن به جهنم
‘Cause even God herself has enemies
چون حتی خودِ خدا هم دشمن داره
And once the water starts to rise
و اون موقعی که آب شروع به بالا اومدن کنه،
And Heaven’s out of sight
و بهشت زیباییشو از دست بده،
She’ll want the Devil on her team
اون[خدا] شیطانو تو تیم خودش خواهد خواست

[Post-Chorus]

My Lucifer is lonely
شیطان من تنهاعه

[Verse 2]

Look at you needing me
به تو که به من نیاز داری نگاه میکنم
You know I’m not your friend without some greenery
میدونی که بدون گیاهای سبز باهات دوست نیستم
Walk in wearing fetters
با غل و زنجیر وارد شدن
Peter should know better
پیتر بهتر میدونه
Your cover up is caving in
کاوری که کردی داره خراب میشه
Man is such a fool
مرد یه احمقه
Why are we saving him?
برا چی داریم نجاتش میدیم؟
Poisoning themselves now
الان مشغول مسموم کردن خودشونن
Begging for our help, wow!
و التماس میکنن برای کمک ما…واو!

[Pre-Chorus]

Hills burn in California
My turn to ignore ya
Don’t say I didn’t warn ya

[Chorus]

All the good girls go to Hell
‘Cause even God herself has enemies
And once the water starts to rise
And Heaven’s out of sight
She’ll want the Devil on her team

[Outro]

My Lucifer is lonely
شیطان من تنهاست
There’s nothing left to save now
هیچی نمونده که نجات بدیم
My god is gonna owe me
خدای من قراره که بهم بدهکار شه
There’s nothing left to save now
الان دیگه هیچی نمونده که نجات بدیم
I cannot do the snowflake
( من نمیتونم برف ریزه کنم (نمیتونم حساس باشم


دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن