ترجمه آهنگ + دانلود موسیقی Billie Eilish – No Time To Die

ترجمه آهنگ Billie Eilish - No Time To Die

ترجمه آهنگ Billie Eilish – No Time To Die

دانلود

[Verse 1]
I should have known
باید می‌دونستم
I’d leave alone
که تنها می‌رم
Just goes to show
نشون می‌ده که
That the blood you bleed is just the blood you owe
خونی که ازت می‌ره همون خونیه که بده‌کاری
We were a pair
ما یه زوج بودیم
But I saw you there
اما اون جا دیدمت
Too much to bear
بیش از حد تحمل بود
You were my life, but life is far away from fair
تو زندگی من بودی، اما زندگی خیلی دور از انصافه
Was I stupid to love you?
آیا احمق بودم که دوستت داشتم؟
Was I reckless to help?
آیا بی‌ملاحظه بودم که کمک کردم؟
Was it obvious to everybody else?
آیا برای هر کس دیگه واضح بود؟

[Chorus]
That I’d fallen for a lie
که فریفته‌ی یه دروغ شده بودم
You were never on my side
تو هرگز طرف من نبودی
Fool me once, fool me twice
یه بار گولم بزنی، دو بار گولم بزنی
Are you death or paradise?
تو مرگی یا بهشت؟
Now you’ll never see me cry
حالا دیگه منو گریان نخواهی دید
There’s just no time to die
دیگه وقتی برای مردن نیست

ترجمه آهنگ Billie Eilish – No Time To Die

[Verse 2]
I let it burn
می‌ذارم که بسوزه
You’re no longer my concern, mmm
تو دیگه دغدغه‌م نیستی
Faces from my past return
چهره‌هایی از گذشته‌م بازمی‌گردن
Another lesson yet to learn
باز درس دیگه‌ای که یاد بگیرم

[Chorus]
That I’d fallen for a lie
که فریفته‌ی یه دروغ شده بودم
You were never on my side
تو هرگز طرف من نبودی
Fool me once, fool me twice
یه بار گولم بزنی، دو بار گولم بزنی
Are you death or paradise?
تو مرگی یا بهشت؟
Now you’ll never see me cry
حالا دیگه منو گریان نخواهی دید
There’s just no time to die
دیگه وقتی برای مردن نیست

[Refrain]
No time to die, mmm
وقتی برای مردن نیست
No time to die, ooh
وقتی برای مردن نیست

ترجمه آهنگ Billie Eilish – No Time To Die

[Outro]
Fool me once, fool me twice
یه بار گولم بزنی، دو بار گولم بزنی
Are you death or paradise?
تو مرگی یا بهشت؟
Now you’ll never see me cry
حالا دیگه منو گریان نخواهی دید
There’s just no time to die
دیگه وقتی برای مردن نیست

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن