ترجمه آهنگ + دانلود Billie Eilish – You Should See Me In A Crown

ترجمه آهنگ Billie Eilish – You Should See Me In A Crown

دانلود

 

 

[Verse 1]

Bite my tongue, bide my time
زبونم رو گاز میگیرم،توی زمان گیر کردم
Wearing a warning sign
نشانه خطر پوشیدم
Wait ’til the world is mine
صبر کن تا دنیا مال من شه
Visions I vandalize
تصورات(خاطرات خوشی) که نابودشون میکنم
Cold in my kingdom size
به اندازه پادشاهی من سرده
Fell for these ocean eyes
افتادن برای اون چشمهای آبی

[Chorus]

You should see me in a crown
تو باید منو توی تاج ببینی
I’m gonna run this nothing town
من قراره این شهر هیچ و پوچ رو نابود کنم
Watch me make ’em bow
نگام کن که اونا رو نابود میکنم
One by one by one
دونه به دونه
One by one by
You should see me in a crown
Your silence is my favorite sound
Watch me make ’em bow
One by one by one
One by one by one

[Verse 2]

Count my cards, watch them fall
کارتامو بشمار، ببین که میفتند
Blood on a marble wall
خون روی دیوار مرمرین
I like the way they all scream
من جوری که همشون جیغ میزنن رو دوست دارم
Tell me which one is worse
بهم بگو کدوم بدتره
Living or dying first
اول زندگی کردن، یا اول مردن
Sleeping inside a hearse (I don’t dream)
(خوابیدن داخل یه ماشین نعش کش (من رویا نمیبینم

[Bridge]

You say, “Come over, baby
تو میگی بیا اینجا عزیزم
I think you’re pretty”
من فکر میکنم تو خوشگلی
I’m okay, I’m not your baby
من خوبم من عزیز تو نیستم
If you think I’m pretty
اگه که فکر میکنی من خوشگلم

[Chorus]

You should see me in a crown
I’m gonna run this nothing town
Watch me make ’em bow
One by one by one
One by one by
You should see me in a crown
Your silence is my favorite sound
Watch me make ’em bow
One by one by one
One by one by one

[Instrumental Break]
[Chorus]

Crown
I’m gonna run this nothing town
Watch me make ’em bow
One by one by one
One by one by
You should see me in a crown (You should see me, see me)
Your silence is my favorite sound (You should see me, see me)
Watch me make ’em bow
One by one by one
One by one by one

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن