ترجمه آهنگ Zayde Wolf - Hustler

ترجمه آهنگ Zayde Wolf – Hustler

ترجمه آهنگ Zayde Wolf – Hustler سلاممم 🙂 . ترجمه آهنگ محبوب و پر طرفدار هاستلر ترجمه فارسی و متن انگلیسی: Looking at the city like I already own it نگاه میکنم به شهر , انگار از قبل مال منه I’m standing on top cause I earned this moment من ایستاده ام در بالا (در…