ترجمه و متن آهنگ Pages – 3 Doors Down + موزیک آنلاین

ترجمه و متن آهنگ Pages – 3 Doors Down   ترجمه ی آهنگ Pages از گروه 3Doors Down رو امروز گزاشتم امیدوارم از این ترجمه به خوبی استفاده کنید:)         What happens to a man when    چی بر سر یک مرد میاد وقتی    He spills his heart on a page and…