ترجمه و متن آهنگ Wires – Athlete + موزیک آنلاین

ترجمه آهنگ Wires – Athlete   امروز ترجمه ی آهنگ Wires رو گزاشتم . این آهنگ برای بند Athlete هستش که در 17 جونری 2005 منتشر شده:)     You got wires, going in تو سیم پیچی شده ای، وارد بدنت میشود You got wires, coming out of your skin تو سیم پیچی شده ای،…