آهنگ Bite the Hand 54

ترجمه و متن آهنگ Bite the Hand از گروه boygenius

گروه boygenius یا پسران نابغه یک گروه موزیک دخترانه سه نفره است که در سال 2018 تشکیل شده و آغاز به کار نموده است. این گروه آمریکایی متشکل از سه خانم به نام های جولین بیکر ، فویبی بریجرز و لوسی داکوس است. درادامه این مقاله می توانید ترجمه و متن آهنگ Bite the Hand…