ترجمه اهنگ chet faker

ترجمه اهنگ Chet Faker -1998

ترجمه اهنگ Chet Faker -1998 سلام عشقا، وقتتون بخیر نمیدونم چرا به این اهنگ زیبا بی محلی شده و ترجمه اش نبود، ولی گذاشتیم تالذت ببرید. [Verse 1: Chet Faker] I’m not the reason you’re looking for redemption من دلیل اینکه دنبال پاک بودن دوباره ای و گند زدی نیستم You cut some strings and…