ترجمه آهنگ Chris Brown - Undecided

ترجمه آهنگ Chris Brown – Undecided

ترجمه آهنگ Chris Brown – Undecided [Verse 1] No, I don’t say it often نه، معمولا این رو نمیگم And I probably should’ve told you I hurt this bad, I know و احتمالا باید بهت میگفتم که اینقدر بد آسیب میزنم، میدونم And I probably shouldn’t want this so bad و احتمالا نباید این رو…