ترجمه و متن آهنگ Coldplay - Princess Of China

ترجمه و متن آهنگ Coldplay (Ft Rihanna) – Princess Of China + موسیقی

ترجمه و متن آهنگ Coldplay (Ft Rihanna) – Princess Of China   آهنگ Princess of China یازدهمین آهنگ از آلبوم Mylo Xyloto است که با همکاری ریحانا توسط Coldplay ساخته شده. آهنگ درباره رابطه ای است که با رفتن یکی از طرفین از هم گسیخته است.   Once upon a time somebody ran روزی روزگاری…