ترجمه آهنگ Coolio & Tupac - Gangsta's Paradise

ترجمه آهنگ + موسیقی آنلاین Coolio & Tupac – Gangsta’s Paradise

ترجمه آهنگ Coolio & Tupac – Gangsta’s Paradise دانلود [Verse 1: Coolio] As I walk through the valley of the shadow of death وقتی از میون دره سایه مرگ (کنایه از مکان خطرناک) میگذرم I take a look at my life and realize there’s nothin’ left نگاهی به زندگیم میندازم و متوجه میشم چیزی باقی…