ترجمه آهنگ James Bay & Julia Michaels - Peer Pressure

ترجمه آهنگ + موسیقی آنلاین James Bay & Julia Michaels – Peer Pressure

ترجمه آهنگ James Bay & Julia Michaels – Peer Pressure       دانلود [Verse 1: James Bay] Seven texts, 2AM هفت تا پیام در ساعت دو صبح Halfway dressed, all saying, “Call me up” تقریبا حاضر شدم(لباس پوشیدم)، همه میگن  بهم زنگ بزن You can’t sleep, you’re testing me تو نمیتونی بخوابی، داری من…