ترجمه ی آهنگ Let me down – jorja smith + موزیک آنلاین

  ترجمه ی آهنگ Let me down – Jorja smith اینم ترجمه ی آهنگ Let me down – jorja smith 😉   Verse 1 : Jorja Sometimes, I wouldn’t mind if I was less important بعضی وقت ها ، اگر کم اهمیت بودم اهمیتی نمیدم Would you think about them all the time? درباره این…