ترجمه و متن آهنگ I’ll Never Love Again – Lady Gaga

ترجمه و متن آهنگ I’ll Never Love Again – Lady Gaga   سلاااممم امروز موزیک فیلم A Star Is Born رو گزاشتم به نام I’ll Never Love Again . این آهنگ رو Lady Gaga خونده 🙂     Wish I could ایکاش میتونستم I could have said goodbye ایکاش میتونستم خداحافظی کنم I would have…