Lauv-I Like Me Better

ترجمه آهنگ I Like Me Better+ موسیقی آنلاین

ترجمه آهنگ I Like Me Better  – lauv  سیلاام اینم ی  ترجمه آهنگه دیگع برا شوما 🙂 Ari Noah Staprans Left  یک خواننده و ترانه سرای آمریکاییه که به نام Lauv  شناخته شده . او اولین آلبوم خودش را در با عنوان Lost in the Light در سال 2015 منتشر کرد   To be young…