ترجمه آهنگ + موسیقی آهنلاین Linkin Park – One More Light

ترجمه آهنگ Linkin Park – One More Light     دانلود [Verse 1] Should’ve stayed, were there signs, I ignored? باید می موندم، آیا نشانه هایی وجود داشت، که نادیده گرفتمشون؟ Can I help you, not to hurt, anymore? آیا می تونم کمکت کنم تا بیش از این آسیب نبینی؟ We saw brilliance, when the…