ترجمه آهنگ Mabel - Don't Call Me Up

ترجمه آهنگ + موسیقی آنلاین Mabel – Don’t Call Me Up

ترجمه آهنگ Mabel – Don’t Call Me Up دانلود [Verse 1] When I’m underneath the bright lights وقتی زیر نور های روشن هستم When I’m tryna have a good time وقتی سعی میکنم زمان خوبی داشته باشم ‘Cause I’m good now you ain’t mine چون الان خوشحالم که تو برای من نیستی Now, now, now,…