متن و ترجمه آهنگ The Night Is Still Young – Nicki Minaj

متن و ترجمه آهنگ Nicki Minaj – The Night Is Still Young     سلام به همه ی دوستان . متوجه شدم ترجمه ی آهنگ The night is still young از nicki minaj رو با اینکه آهنگ خوبی اما هنوز کسی نزاشته برای همین امروز ترجمه ی این آهنگ رو براتون گزاشتم امیدوارم ترجمه مورد…