ترجمه آهنگ Sam Smith & Normani - Dancing With A Stranger

ترجمه آهنگ Sam Smith & Normani – Dancing With A Stranger

ترجمه آهنگ Sam Smith & Normani – Dancing With A Stranger [Verse 1: Sam Smith] I don’t wanna be alone tonight (‘Lone tonight) من نمیخوام امشب تنها باشم It’s pretty clear that I’m not over you (Over you, over you) کاملا مشخصه که بیخیالت نشدم I’m still thinking ’bout the things you do (Things you…