متن و ترجمه اهنگ Phoebe Ryan – James Has Changed + موسیقی

ترجمه اهنگ Phoebe Ryan – James Has Changed   دوستان آهنگ James Has changed از Phoebe Ryan 🙂 این آهنگ خوب به صورت Single Track منتشر شده امیدوارم لذت ببرید:)     [Verse 1] He asked me for his Iron Maiden shirt back اون از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻟﺒﺎس از ﮔﺮوه (آﯾﺮون ﻣﯿﺪن) ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد (آﯾﺮون…