ترجمه آهنگ Queen - Bohemian Rhapsody

ترجمه آهنگ Queen – Bohemian Rhapsody

ترجمه آهنگ Queen – Bohemian Rhapsody [Intro] Is this the real life? این یه زندگی واقعیه؟ Is this just fantasy? یا فقط یه رویاست؟ Caught in a landslide که در کنار جاده گیر کردم No escape from reality راهی برای فرار از واقعیت وجود نداره Open your eyes چشمات رو باز کن Look up to…