ترجمه آهنگ Silk City & Dua Lipa - Electricity

ترجمه آهنگ Silk City & Dua Lipa – Electricity

ترجمه آهنگ Silk City & Dua Lipa – Electricity [Verse 1: Dua Lipa] Falling into you, baby دارم به سمت تو کشیده میشم (داره ازت خوشم میاد) ، عزیزم Even electricity can’t compare to what I feel حتی الکتریسیته رو نمیشه با چیزی که من احساس میکنم مقایسه کرد When I’m with you وقتی که من…