ترجمه آهنگ Summer Walker & Drake - Girls Need Love

ترجمه آهنگ + موسیقی آنلاین Summer Walker & Drake – Girls Need Love

ترجمه آهنگ Summer Walker & Drake – Girls Need Love     دانلود   [Verse 1: Summer Walker] Honestly, I’m tryna stay focused راستش دارم سعی میکنم متمرکز بمونم You must think I’ve got to be joking when I say تو باید فکر کرده باشی که من شوخی میکنم وقتی میگم I don’t think I…