متن و ترجمه آهنگ Syml – Where’s My Love + موزیک آنلاین

متن و ترجمه آهنگ Syml – Where’s My Love   سلام دوستان آهنگ Where is my Love از syml رو گذاشتم . امیداورم استفاده کنید.:)   [Verse 1] Cold bones. Yeah, that’s my love خیلی ﺳﺮده آره اون ﻋﺸﻖ ﻣﻨﻪ She glides away, like a ghost اون ﻣﺜﻞ ﯾﻪ روح ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه (خفه میشه یا…