ترجمه آهنگ The Weeknd & DJ Gesaffelstein - Lost In The Fire

ترجمه آهنگ The Weeknd & DJ Gesaffelstein – Lost In The Fire

ترجمه آهنگ The Weeknd & DJ Gesaffelstein – Lost In The Fire [Verse 1] I wanna fuck you slow with the lights on (Lights on, lights on, lights on) میخوان با چراغ های روشن باهات رابطه داشته باشم You’re the only one I’ve got my sights on (Sights on, sights on, sights on) تو تنها…