ترجمه آهنگ YUNGBLUD &Halsey - 11 minutes

ترجمه آهنگ + موسیقی آنلاین YUNGBLUD &Halsey – 11 minutes

ترجمه آهنگ  YUNGBLUD &Halsey – 11 minutes     دانلود   [intro] I’m 11 minutes away and I have missed you all day یازده دقیقه باهات فاصله دارم و کل روز رو دل تنگت بودم I’m 11 minutes away, so why aren’t you here? یازده دقیقه باهات فاصله دارم، پس تو چرا اینجا نیستی؟ [Verse…