موسیقی آنلاین + Celine Dion – My Heart Will Go On ترجمه آهنگ

My Heart Will Go On

Celine Dion – My Heart Will Go On ترجمه آهنگ

[audiotrack title=”My Heart Will Go On” songwriter=”َCeline Dion” mp3=“https://wiboweb.com/wp-content/uploads/2019/10/Celine-Dion-My-Heart-Will-Go-On_www.Dostpersian.ir_2.mp3” buttontext=”دانلود آهنگ” width=”300″ height=”500″]

Every night in my dreams, I see you, I feel you
هر شب در رؤیاهایم تو را می بینم و احساست می کنم

That is how I know you go on
آن طور است که می دانم تو چنین می مانی

Far across the distance and spaces between us
فراتر از فاصله و فضاهای بین ما

You have come to show you go on
آماده ای که به من نشان دهی چنین می مانی

Near, far, wherever you are
نزدیک، دور، هر جایی که هستی

I believe that the heart does go on
باور می کنم قلب همینطور خواهد ماند

Once more you open the door
یک بار دیگر در را باز می کنی

And you’re here in my heart
و در قلبم جای می گیری

And my heart will go on and on
و قلبم همینطور خواهد ماند

Love can touch us one time and last for a lifetime
عشق می تواند یکبار رخ دهد و برای یک عمر باقی بماند

And never let go till we’re gone
و تا زمانی که نمردیم نمی گذاریم بمیرد

Love was when I loved you
عشق زمانی بود که من تو را دوست داشتم

One true time I hold too
یک زمان واقعی، من تو را داشتم

In my life we’ll always go on
در زندگی من، ما همیشه چنین خواهیم ماند

Near, far, wherever you are
نزدیک، دور، هرجایی که هستی

I believe that the heart does go on
من باور دارم که قلب هایمان خواهد تپید

Once more you open the door
یک بار دیگر در را باز می کنی

And you’re here in my heart
و در قلبم جای می گیری

And my heart will go on and on
من باور دارم که قلب هایمان خواهد تپید

You’re here, there’s nothing I fear
تو اینجا هستی، و من هیچ ترسی ندارم

And I know that my heart will go on
و می دانم که قلبم چنین باقی خواهد ماند

We’ll stay forever this way
ما همیشه چنین می مانیم

You are safe in my heart
تو در قلب من در پناه خواهی بود

…And my heart will go on and on
و قلب من برای تو خواهد تپید و خواهد تپید.

Celine Dion – My Heart Will Go On ترجمه آهنگ

Copied with permission from a telegram channel called lovemusicwithlyrics

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن