موسیقی آنلاین + Charlie Puth – Mother ترجمه آهنگ

Charlie Puth – Mother

Charlie Puth – Mother ترجمه آهنگ

[audiotrack title=”Mother” songwriter=”َCharlie Puth” mp3=“https://wiboweb.com/wp-content/uploads/2019/09/Mother-CD-1-TRACK-1-320.mp3” buttontext=”دانلود آهنگ” width=”300″ height=”500″]

He’s such a nice boy, so well-mannered

اون پسر خیلی خوبیه ، خیلی با ادبه

He’s so much better than the last one you brought around

اون خیلی بهتر از اون یکی پسره هستش که آوردیش این طرفا

Please and thank you, everything matters

هی میگه متشکرم و لطفا (اشاره به با ادب بودن) ، هر چیزی که اهمیت داشته باشه

I’m gonna make sure that she knows I’m the best she’s found

میخوام مطمئن بشم تا بدونه من بهترین کسی ام که پیدا کرده

The moment she walks out that door

از لحظه ای که پاشو از اون در گذاشت بیرون

I’m not pretending anymore

دیگه بیشتر از این تظاهر نمیکنم

If your mother knew all of the things that we do

اگه مادرت همه کارهایی که میکنیم با خبرمیشد

If your mother knew all the things we do

اگه مادرت میدونست ، تمام کارایی که ما میکنیم

If your mother knew, she’d keep me so far from you

اگه مادرت با خبر میشد ، حتما منو ازت دور میکرد

Sneak out the window, bed stuffed with pillow

نگاه دزدکی از پنجره ، تخت پرشده از روی بالش ها

I’ll be waiting in the car right around the block

من توماشین اطراف اون بلوک منتظرت میمونم

(Back of the Benzo (Back of the Benzo

پشت بنزو (ماشین مرسدس بنز)

(More than a friend zone (More than a friend zone

فرا تر از رابطه ی فقط دوستانه

We’ve been hiding since the time they forgot to knock

ما از زمانی که یادشون رفت در بزنند قایم شدیم

Next time that she sees me

دفعه بعد  که مادرت منو ببینه

She gon’ act like she don’t know me

جوری رفتار میکنه که انگار منو نمیشناسه

‘Cause she knows all of the story

چون دیگه همه چی رو میدونه

(Now your daddy wants to kill me (Ah

حالا بابات میخواد منو بکشه (آره،آره)

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن