موسیقی آنلاین + Cheryl – Let you ترجمه آهنگ

Cheryl – Let you

Cheryl – Let you ترجمه آهنگ

[audiotrack title=”Let you” songwriter=”َCheryl” mp3=“https://wiboweb.com/wp-content/uploads/2019/07/Cheryl-–-Let-you.mp3” buttontext=”دانلود آهنگ” width=”300″ height=”500″]

You don’t understand the chance I took on you

نمیفهمی که چه ریسکی رو تو کردم

I gave you loyalty, you were on your knees, yeah

من بهت وفاداری نشون دادم (ولی) تو رو زانوهات بودی (تسلیم شده بودی ) ، آره

Now you’re selective with your affection, what did I do?

حالا تو نشون دادن مهر و محبتت محتاط شدی ، من چه گناهی کردم؟

Expect for love you, always come through

غیر از اینکه عاشقت بودم ، همیشه موفق میشدم

See, for a moment I forget I had a voice

دیدی ، واسه یه لحظه یادم رفت منم صدای خودم رو دارم

So I’m telling what you’re ‘bout to lose

پس بهت میگم چی داره از کفت میره

You don’t understand the chance I took on you

نمیفهمی که چه ریسکی رو تو کردم

Baby, you should know that it might

عزیزم ، باید بدونی که احتمالش هست

I think we only got like this ‘cause I let you

فکر میکنم فقط واسه این کارمون به اینجا رسیده چون من گذاشتم ، من گذاشتم

But you only got with this ‘cause I let you

اما تو فقط اینو متوجه شدی ، چون من گذاشتم

Let you put your hands on my body, every time

هر دفعه گذاشتم دستات رو بذاری رو بدنم

I gave you what you wanted

چیزی رو که میخواستی بهت دادم

But when am I gonna get mine?

اما من کی به خواسته هام میرسم؟

See I’m not afraid to say it’s all my fault

میبینی ، من از اعتراف به اشتباهم هراسی ندارم

I was passive, you took advantage, yeah

من بی حال بودم ، تو سوء استفاده کردی ، آره

See, you draw your line but I never drew my own

میبینی ، تو حد و حدودت رو مشخص کردی ولی من هیچوقت خط قرمزم رو مشخص نکردم

Baby, you should know that it might

عزیزم ، باید بدونی که احتمالش هست

Yeah, now I’ve gotta own that, I

آره ، حالا باید قبولش کنم ، من

Every time that I held back

هر دفعه که پا پیش نذاشتم

Made a road for my own back , I

یه جاده واسه برگشت خودم ساختم ، من

Let you lead me down the wrong track

گذاشتم تو به مسیر نادرست ببری

Cheryl – Let you ترجمه آهنگ

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن