ترجمه آهنگ Childish Gambino – This Is America

ترجمه آهنگ Childish Gambino - This Is America

ترجمه آهنگ Childish Gambino – This Is America

دانلود 

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
آره آره آره آره آره

Yeah, yeah, yeah, go, go away
بله، آره، بله، برو، گمشو

We just wanna party
ما فقط میخواهیم پارتی بگیریم

Party just for you
پارتی فقط برای تو

We just want the money
ما فقط پول می خواهیم

(Money just for you (yeah
پول فقط برای تو

I know you wanna party
می‌دونم که تو هم پارتی میخواهی

Party just for free
یه پارتی مفتی

(Girl, you got me dancin’ (girl, you got me dancin’
دختر تو باعث میشی من برقصم

(Dance and shake the frame (yeah
برقص و بدن رو تکون بده

(We just wanna party (yeah
ما فقط پارتی میخواهیم (آره)

(Party just for you (yeah
پارتی فقط برای تو (آره)

(We just want the money (yeah
ما فقط پول می خواهیم (آره)

(Money just for you (you
پول فقط برای تو (شما)

(I know you wanna party (yeah
می دونم که تو هم  پارتی میخواهی (آره)

(Party just for free (yeah
پارتی مفتی  (آره)

(Girl, you got me dancin’ (girl, you got me dancin’, yeah
دختر تو باعث میشی من برقصم (دختر تو باعث میشی من برقصم، آره)

(Dance and shake the frame (ooh
برقص و بدن رو تکون بده (اووه)

Don’t catch you slippin’ now
در حال حاضر کسی لغزش (زیر آبی زدن) تو رو نمی فهمه

Look what I’m whippin’ now
حالا ببین من چه شلاق زنی هستم

(This is America (skrrt, skrrt, woo
این آمریکاست

(Don’t catch you slippin’ now (ayy

Look how I’m livin’ now
ببین الان من چطوری زندگی میکنم

(Police be trippin’ now (woo
الان پلیس ازینجا رفته

(Yeah, this is America (woo, ayy
بله، این آمریکاست

(Guns in my area (word, my area
تو منطقه من اسلحه هست

(I got the strap (ayy, ayy
من بند (بند اسلحه) دارم

I gotta carry ’em
من باید حملشون کنم

(Yeah, yeah, I’ma go into this (ugh
اره، من اینکارو میکنم

(Yeah, yeah, this is guerilla (woo
اره، این چریکیه

Yeah, yeah, I’ma go get the bag
اره، میرم و کیف رو میگیرم

Yeah, yeah, or I’ma get the pad
آره، آره، میرم دفتر یادادشت رو میگیرم

(Yeah, yeah, I’m so cold like, yeah (yeah
آره، آره، من خیلی سرد به نظر میرسم، آره (آره)

(I’m so dope like, yeah (woo
من خیلی ناشه بنظر میرسم

(We gon’ blow like, yeah (straight up, uh
ما اینطوری میترکونیم

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh, tell somebody
اووه-اووه-او-اووه-اوو، به یکی بگو

You go tell somebody
برو به یکی بگو

Grandma told me
مادربزرگ به من گفت

(4)(Get your money, Black man (get your—Black man
پولت رو بگیر، مرد سیاه

Black man
مرد سیاه

Don’t catch you slippin’ now
در حال حاضر کسی لغزش (زیر آبی زدن) تو رو نمی فهمه (یا نمیگیره)

(!Look what I’m whippin’ now (Slime
حالا ببین من چه شلاق زنی هستم(لجن)

(Look how I’m geekin’ out (hey
ببین چطوری با باهوش بودنم کارارو انجام میدم

(I’m so fitted (I’m so fitted, woo
من خیلی مجهز هستم (من خیلی مناسب هستم)

(I’m on Gucci (I’m on Gucci
گوچی پوشیدم

(I’m so pretty (yeah, yeah
خیلی خوشگلم

(I’m gon’ get it (ayy, I’m gon’ get it
میرم اینو بگیرم

Watch me move
ببین حرکت میکنم

(This a celly (ha
این یک هم کلاسی

(That’s a tool (yeah
این یک ابزار (آره)

(On my Kodak (woo, Black
در کداک من (وو، سیاه)

(Ooh, know that (yeah, know that, hold on
اوه، میدونم (آره، می دونم ، نگه دارید)

(Get it (get it, get it
بگیر

(Ooh, work it (21
اوه، کار کن

(Hunnid bands, hunnid bands, hunnid bands (hunnid bands
هزاران دلار

(Contraband, contraband, contraband (contraband
قاچاق (قاچاق)

(I got the plug in Oaxaca (woah
من در اوکساکا (یه شهر ) رابط دارم

(They gonna find you like “blocka” (blaow
اونا میخواند مثل بلاکا تو رو پیدا کنند

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh, tell somebody
به یکی بگو

America, I just checked my following list, and
آمریکا، من فقط لیستم را بررسی کرده ام و

You go tell somebody
برو به یکی بگو

You mothafuckas owe me
شماها مدیون من هستید

Grandma told me

(4)(Get your money, Black man (get your—Black man

Black man

(1, 2, 3, get down)
بیا پایین 3، 2، 1

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh, tell somebody

You go tell somebody

Grandma told me, “Get your money”

(4)(Get your money, Black man (get your—Black man

Black man

You just a black man in this world
تو فقط یک مرد سیاه در این دنیا هستی

You just a barcode, ayy
تو فقط یک بارکد هستی

You just a black man in this world
تو فقط یک مرد سیاه در این دنیا هستی

Drivin’ expensive foreigns, ayy
حتی اگه یه ماشین خارجی گرون قیمت هم سوار بشی

You just a big dawg, yeah
تو فقط یه  سگ گنده ای

I kenneled him in the backyard
من اون رو در حیاط خلوت تو قفس انداختم

No probably ain’t life to a dog
احتمالا هیچ زندگی ای برای یه سگ وجود نداره

For a big dog
برای یک سگ بزرگ

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن